Nyheter

Omsorgsnämnden 20210921

Rapport från Omsorgsnämnden 2021 09 21 På ärendelistan för mötet fanns många intressanta ärende att ta beslut om. Alla viktiga för Omsorgsnämndens verksamhet. Men vill speciellt nämna tre av dem Nämndplan/Budget 2022 Vi Socialdemokrater ville tillföra mer pengar till verksamheten än vad som   föreslogs, nämligen drygt 8 miljoner kronor för att kunna genomföra satsningar som vi…

Läs mer

Kommunfullmäktige 2021-09-13

Vi är många och fler ska vi bli På kvällens kommunfullmäktige i Kävlinge bidrog vi med 8 motioner och 4 enkla frågor! Vi vill och vi ska driva vår S-politik ! De handlar om att behålla våra äldreboende med restauranger som mötesplatser, bygga moderna LSS-boenden, driva färdtjänst internt för LSS-gruppen, utvärdera nämndsorganisationen, få återkopplat det…

Läs mer

Familjedag

Läs mer

Detta ville vi tillföra Utbildningsnämndens budget för 2022

Tankar efter Kommunfullmäktige och Utbildningsnämndens budget. Välfärden först samt stöd och hjälp till de som behöver. Majoriteten av våra kommuninnevånare lever det goda livet som vi vill att alla ska kunna göra i Skånes bästa boendekommun. Vårt mål är också att bli Sveriges bästa Utbildningskommun. Av den anledningen ville vi ge följande direktiv till Kommundirektören:• Vad…

Läs mer

Val, ombud till Partikongress

Nu är det dags att välja ombud till Socialdemokraternas Partikongress i november i Göteborg ! Jag är tacksam för att ha blivit nominerad från Kävlinge Arbetarekommun – men det gäller att bli vald – så använd din röst fram till den 20 juni! Du ska ha fått mail om hur du kan rösta – annars…

Läs mer

Detta ville vi tillföra Omsorgsnämndens budget för 2022

Våra förslag förlorade i omröstningar! Den styrande Alliansen och Sverigedemokraterna var emot allt vi framförde! Vi lade följande direktiv som vi tycker är viktiga för verksamheten: Att uppdra åt det kommunala bostadsbolaget att dels utveckla Norrehedsområdet i Löddeköpinge till ett fortsatt kommunalt alternativ för äldreboende samt dels se till att nyproduktionen kommer i gång med…

Läs mer

Vårt förslag till budget

Nu kan du läsa hela vårt förslag till budget inför 2022. Med vår budget vill vi geett hållbart arbetsliv med sjysta arbetsvillkor och sjyst arbetsmiljö samtsamverkan och samarbete med fackliga organisationer.

Läs mer

Översiktsplanen 2040

En ny Översiktsplan för Kävlinge kommun har tagits fram och är nu ute på samråd, där invånare, föreningar, företag, myndigheter och partier ska få säga sitt under perioden 10 maj till 10 augusti 2021. I Översiktsplanen anges den övergripande och långsiktiga utvecklingen för Kävlinge kommun fram till år 2040, samt beskriver riktlinjer för kommunens framtida…

Läs mer

Första maj märken

Då ska alla våra medlemmar fått ta del av första maj märken. Styrelsen beslutade vid senaste mötet att samtliga medlemmar skulle få ett första maj märke. Detta ska nu alla våra medlemmar ha fått ta del av, är du medlem och ännu inte fått ditt första maj märke, hör av dig till kansliet så löser…

Läs mer

AFN Möte 2021-04-21

Rapport från nämndsmöte Under gårdagens möte med Arbetsliv o Fritidsnämnden så fick vi aktuell information om både läget på ungdomssidan i kommunen och om den framtida socialtjänsten. Båda dessa informationer pekade på samma sak. Vi har problem med busliv från ungdomar som inte har någon vettig sysselsättning och att framtidens socialtjänst skall jobba mycket mer…

Läs mer
facebook Twitter Email