Korsbackaskolan

Med anledning av de allvarliga händelserna på Korsbackaskolan i Kävlinge, samt Skolinspektionens anmärkning. Vi Socialdemokrater ser med stor oro på den otrygghet det skapar och på hur detta inverkar på elevernas resultat. Även om många elever trivs, så påverkas alla. För att nå sina mål har alla elever rätt till studiero. Både skolan och Elevhälsan…

Läs mer

Korsbackaskolan

Med anledning av de allvarliga händelserna på Korsbackaskolan i Kävlinge, samt Skolinspektionens anmärkning Vi ser med stor oro på den otrygghet det skapar och på hur detta inverkar på elevernas resultat. Även om många elever trivs, så påverkas alla. För att nå sina mål har alla elever rätt till studiero.Både skolan och Elevhälsan måste få…

Läs mer

Pressmeddelande

Socialdemokraterna i Kävlinge kommun har måndagen den 17 januari 2022 utsett ny partiföreträdare från 1 januari 2023 och fastställt sin lista till kommunfullmäktige.  Med anledning av att nuvarande partiföreträdare Catrin Tufvesson avgår 2022, har Socialdemokraterna i Kävlinge valt ny partiföreträdare och med det också första namnet på kommunfullmäktige listan. Partiföreträdare från 2023 är Ingvar Willexberg…

Läs mer

Årets sista nämnd

Så har årets sista nämnd i Arbetsliv o Fritidsnämnden gått av stapeln.  En nämnd utan några stridsfrågor utan det fattades några positiva beslut. Bland annat så delades det ut priser till två elever i kulturskolan, alltid kul att uppmärksamma flitiga och duktiga elever. Det togs också beslut om en fördjupad utredning om ungdomsarbetslösheten, det kan…

Läs mer

Rapport från omsorgsnämnden 20211209

Vi hade sett fram emot ett möte där vi skulle träffas fysiskt och att vi efteråt, åter igen skulle få samlas för att i gemenskap njuta av det traditionella julbordet.  Men den ökande smittspridningen gjorde att vi fick återuppta digitalt möte samt ställdes julbordet in. Vilket var helt rätt beslut!! Som vanligt var det många…

Läs mer

Vi Socialdemokrater vill:

Stoppa fortsatt privatisering! All kommunal verksamhet ska drivas i egen regi Det finns en stor skillnad mellan Socialdemokraterna och den styrande Alliansen, nämligen att Socialdemokraterna är helt emot att lägga ut kommunal verksamhet och därmed gagna privata utförare.  Vi Socialdemokrater vill att all omsorg ska bedrivas i kommunal regi och vara av god kvalitet samt finnas…

Läs mer

Socialdemokraterna vill inte att kommunala verksamheter lägger över sina kostnader på andra verksamheter och/eller enskilda individer

I Kävlinge kommun har färdtjänsten använts för att lösa verksamhetsresor inom kommunens LSS-verksamhet under lång tid. När det gäller resor till olika aktiviteter så som att boenden åker på utflykter och bowlingen och liknande så går detta under en princip, nämligen att verksamheter  ska bära sina egna kostnader. Detta är inte lagstyrt utan handlar om svensk förvaltningstradition…

Läs mer

Socialdemokraterna vill öppna de stängda tillagningsköken i kommunens seniorrestauranger

Socialdemokraterna vill utveckla de kommunala restaurangerna/öppna verksamheter till attraktiva mötesplatser med möjligheter till olika hälsofrämjande aktiviteter och att de så långt som möjligt ska finnas inom hela kommunen. Hälsofrämjande enheten bör vara en självklar del i denna utveckling och bör finnas inom varje tätort i kommunen. Vi var emot beslutet att stänga tillagningsköken på Norrehed,…

Läs mer

Reflektioner efter Arbetsliv o fritids beslut om nämndsplan (budget).

Vi Socialdemokrater föreslog att biblioteken skulle få 200 tusen i tillägg för inköp av media, då hade de inte behövt stänga utlånen av E-böcker i slutet av månaden för att pengarna är slut. Men som en ren reflex avslog alliansen och SD detta. Vi lade också ett förslag om att bygga en organisation för att…

Läs mer

Omsorgsnämnden 20210921

Rapport från Omsorgsnämnden 2021 09 21 På ärendelistan för mötet fanns många intressanta ärende att ta beslut om. Alla viktiga för Omsorgsnämndens verksamhet. Men vill speciellt nämna tre av dem Nämndplan/Budget 2022 Vi Socialdemokrater ville tillföra mer pengar till verksamheten än vad som   föreslogs, nämligen drygt 8 miljoner kronor för att kunna genomföra satsningar som vi…

Läs mer
facebook Twitter Email