Igår den 20 april presenterades Omsorgsnämndens resultat till och med första kvartalet 2020

Igår på Omsorgsnämnden kom Gustaf Frödings dikt” äktenskapsfrågan” upp i mitt huvud: Erk du! Maja du! Så ska vi ha´t!…… Men, Erk du! Maja du! Vart ska vi ta´t! Omsorgsnämndens bokslut 2019 visade ett resultat på minus 15,8 miljoner kronor! Detta trots ett stort åtgärdspaket under hösten vars avsikt var att det skulle leda verksamheten…

Läs mer

Vi har en plan

Vem tror på fullaste allvar att vi Socialdemokrater vill slå undan benen på våra egna kommunala verksamheter 😳 Med vårt förslag på gårdagens Kommunstyrelsemöte att Omsorgsnämnden ska följa de ekonomiska styrprinciperna – vilka är att vid ett underskott ska det återbetalas under två år – vill vi visa på hur allvarligt ställt det är. Anledningen till att…

Läs mer

Bokslut för Omsorgsnämnden 2019

Bokslutet för Omsorgsnämnden 2019 slutade på minus 15,8 miljoner kronor. Ett illavarslande resultat eftersom det trots åtgärder ökade underåret i accelererande takt. Åtgärdsförslagen var vi kritiska till eftersom vi befarade att de skulle komma påverka personalen negativt. Orsaker till underskottet anges att det i huvudsak är för hög vikarietillsättning under våren och sommaren i kombination med en ökad grundbemanning som bidragit till det uppkomna läget. Under…

Läs mer

Kvällen(s) utfrågning

Svaren från den styrande Alliansen (M, C och L) på våra enkla frågor i kommunfullmäktige den 9 december 2019 får återges på följande sätt och ger oss en märklig känsla: ”det är inte politik utan juridik”, ”det är för tidigt i processen”, ”fel siffror som använts i redovisningen”, ”få se vad som kommer in”, ”marknaden styr”, ”nämnden är inte ansvarig”,…

Läs mer

Vi ställer enkla frågor

Enkel fråga till ordförande Pia Almström i Kommunstyrelsen Hur har Kommunstyrelsens ordförande säkerställt och förberett för att kommunen har en fungerande färdtjänst och skolskjuts om nuvarande utförare – som är under rekonstruktion – går i konkurs? För Socialdemokraterna i KävlingeCatrin Tufvesson3:e vice ordförande i Kommunstyrelsen Enkel fråga till ordförande Johan Ericsson i Arbetsliv- och fritidsnämnden…

Läs mer

Familjedag

Den 24 augusti är det dags för vår årliga familjedag i Folkets park i Kävlinge. Vi startar klockan 12 och håller på till 15. Det kommer att bjudas på hamburgare och korv, dricka till maten finns naturligtvis också. När vi ätit så dricker vi en kopp kaffe med en kaka till. För barnen finns vid…

Läs mer

Tips från coachen del 2 – direktiv inför budget 2020

På budgetfullmäktige 190610 i Kävlinge, la vi fram följande direktiv – där 2 blev bifallna! Direktiv 1: att utreda det underfinansierade ekonomiska biståndets påverkan på arbetsmiljön hos våra anställda Direktiv 2: att utreda att ta bort lunchkostnaden för kommunens gymnasister – bifallen!  Direktiv 3: att utreda kostnaden och turtäthet för kollektivtrafiken till simhallen i Kävlinge mellan…

Läs mer

Tips från coachen – inför budget 2020

För att uppnå ambitionen att bli Skånes bästa boendekommun anser vi Socialdemokrater att Kävlinge kommun har en god potential, men där riktade satsningar behöver göras för att verkställa visionen. För att bli Skånes bästa boendekommun förutsätts sunda finanser och kommunen är en attraktiv arbetsplats som grundläggande förutsättningar. Detta i sig ställer krav – och inger…

Läs mer

Socialdemokraternas budgetförslag 2020 Kävlinge kommun

För att uppnå ambitionen att bli Skånes bästa boendekommun anser vi Socialdemokrater att Kävlinge kommun har en god potential där riktade satsningar behöver göras för att verkställa visionen. För att bli Skånes bästa boendekommun förutsätts sunda finanser och en attraktiv arbetsplats som grundläggande förutsättningar. Detta i sig ställer krav och inger förhoppningar hos både kommunens…

Läs mer

Stoppa utförsäljning av KKB

Vi Socialdemokrater och Miljöpartister yrkade på återremiss på dagens kommunstyrelse gällande den föreslagna utförsäljningen av KKB. Innan ett beslut av denna dignitet ska konsekvenser alltid utredas. Vi vill återremittera ärendet eftersom det saknas en konsekvensanalys för hur en utförsäljning om 15% av bostadsbeståndet kommer att påverka själva bostadsbolaget KKB och dess möjligheter till vidare byggnationer…

Läs mer
facebook Twitter Email