Socialdemokraterna i Kävlinge föreslår en skattehöjning på 10 öre till 2024. 

Budgetförslag från S: Kävlinge kommuns verksamheter behöver en skattehöjning För att Kävlinge kommun ska kunna erbjuda välfärd på samma nivå som hittills krävs ett tillskott till kommunens ekonomi. Socialdemokraterna i…

Läs mer

Första maj 2023

Läs mer

Korsbackaskolan

Med anledning av de allvarliga händelserna på Korsbackaskolan i Kävlinge, samt Skolinspektionens anmärkning. Vi Socialdemokrater ser med stor oro på den otrygghet det skapar och på hur detta inverkar på…

Läs mer

Korsbackaskolan

Med anledning av de allvarliga händelserna på Korsbackaskolan i Kävlinge, samt Skolinspektionens anmärkning Vi ser med stor oro på den otrygghet det skapar och på hur detta inverkar på elevernas…

Läs mer

Pressmeddelande

Socialdemokraterna i Kävlinge kommun har måndagen den 17 januari 2022 utsett ny partiföreträdare från 1 januari 2023 och fastställt sin lista till kommunfullmäktige.  Med anledning av att nuvarande partiföreträdare Catrin…

Läs mer

Årets sista nämnd

Så har årets sista nämnd i Arbetsliv o Fritidsnämnden gått av stapeln.  En nämnd utan några stridsfrågor utan det fattades några positiva beslut. Bland annat så delades det ut priser…

Läs mer

Rapport från omsorgsnämnden 20211209

Vi hade sett fram emot ett möte där vi skulle träffas fysiskt och att vi efteråt, åter igen skulle få samlas för att i gemenskap njuta av det traditionella julbordet. …

Läs mer

Vi Socialdemokrater vill:

Stoppa fortsatt privatisering! All kommunal verksamhet ska drivas i egen regi Det finns en stor skillnad mellan Socialdemokraterna och den styrande Alliansen, nämligen att Socialdemokraterna är helt emot att lägga ut…

Läs mer

Socialdemokraterna vill inte att kommunala verksamheter lägger över sina kostnader på andra verksamheter och/eller enskilda individer

I Kävlinge kommun har färdtjänsten använts för att lösa verksamhetsresor inom kommunens LSS-verksamhet under lång tid. När det gäller resor till olika aktiviteter så som att boenden åker på utflykter…

Läs mer

Socialdemokraterna vill öppna de stängda tillagningsköken i kommunens seniorrestauranger

Socialdemokraterna vill utveckla de kommunala restaurangerna/öppna verksamheter till attraktiva mötesplatser med möjligheter till olika hälsofrämjande aktiviteter och att de så långt som möjligt ska finnas inom hela kommunen. Hälsofrämjande enheten…

Läs mer
facebook Twitter Email