Reflektioner efter Arbetsliv o fritids beslut om nämndsplan (budget).

Vi Socialdemokrater föreslog att biblioteken skulle få 200 tusen i tillägg för inköp av media, då hade de inte behövt stänga utlånen av E-böcker i slutet av månaden för att…

Läs mer

Omsorgsnämnden 20210921

Rapport från Omsorgsnämnden 2021 09 21 På ärendelistan för mötet fanns många intressanta ärende att ta beslut om. Alla viktiga för Omsorgsnämndens verksamhet. Men vill speciellt nämna tre av dem…

Läs mer

Kommunfullmäktige 2021-09-13

Vi är många och fler ska vi bli På kvällens kommunfullmäktige i Kävlinge bidrog vi med 8 motioner och 4 enkla frågor! Vi vill och vi ska driva vår S-politik…

Läs mer

Familjedag

Läs mer

Detta ville vi tillföra Utbildningsnämndens budget för 2022

Tankar efter Kommunfullmäktige och Utbildningsnämndens budget. Välfärden först samt stöd och hjälp till de som behöver. Majoriteten av våra kommuninnevånare lever det goda livet som vi vill att alla ska kunna…

Läs mer

Val, ombud till Partikongress

Nu är det dags att välja ombud till Socialdemokraternas Partikongress i november i Göteborg ! Jag är tacksam för att ha blivit nominerad från Kävlinge Arbetarekommun – men det gäller…

Läs mer

Detta ville vi tillföra Omsorgsnämndens budget för 2022

Våra förslag förlorade i omröstningar! Den styrande Alliansen och Sverigedemokraterna var emot allt vi framförde! Vi lade följande direktiv som vi tycker är viktiga för verksamheten: Att uppdra åt det…

Läs mer

Vårt förslag till budget

Nu kan du läsa hela vårt förslag till budget inför 2022. Med vår budget vill vi geett hållbart arbetsliv med sjysta arbetsvillkor och sjyst arbetsmiljö samtsamverkan och samarbete med fackliga…

Läs mer

Översiktsplanen 2040

En ny Översiktsplan för Kävlinge kommun har tagits fram och är nu ute på samråd, där invånare, föreningar, företag, myndigheter och partier ska få säga sitt under perioden 10 maj…

Läs mer

Första maj märken

Då ska alla våra medlemmar fått ta del av första maj märken. Styrelsen beslutade vid senaste mötet att samtliga medlemmar skulle få ett första maj märke. Detta ska nu alla…

Läs mer
facebook Twitter Email