Korsbackaskolan

Korsbackaskolan

Med anledning av de allvarliga händelserna på Korsbackaskolan i Kävlinge, samt Skolinspektionens anmärkning.

Vi Socialdemokrater ser med stor oro på den otrygghet det skapar och på hur detta inverkar på elevernas resultat. Även om många elever trivs, så påverkas alla. För att nå sina mål har alla elever rätt till studiero. Både skolan och Elevhälsan måste få de verktyg de behöver för att ge alla elever möjlighet att lyckas. Vi kan inte stillatigande se på hur det har eskalerat.

Det behövs en rejäl genomlysning av skolorna och deras förutsättningar. 

Det är vi politiker som ska se till att de har förutsättningarna och arbetsmiljön för att utveckla och stödja alla elever att bli sitt bästa jag!

Vi har otroligt lojal personal, som kämpar på för att hålla sin tilldelade budget, där allt ska göras inom den tilldelade ramen. Det låter bra att ekonomin inte är ett problem, att verksamheterna går med överskott. Men vad innebär då överskottet, jo mellan 100 – 300 000 kr/år. Det kan man inte anställa en lärare eller tex en utökning av ledarorganisationen för, det finns en anledning till att vi Socialdemokrater har velat utöka budgeten till, som i detta fall, Grundskolorna. 

Det handlar inte bara om pengar, det behövs även mer stöd från Elevhälsan, och där är det då samma bekymmer, räcker deras resurser till? Är Elevhälsan rätt organisera?

Ska vi få till en förändring, måste synen på verksamheternas behov synliggöras och tas på allvar. Det är ingen tillfällighet att Vellinge, Staffanstorp, Lomma och Kävlinge har låg elevpeng. De är styrda av Moderater. Vi delar inte varandras uppfattning. Behoven måste styra verksamheterna och inte bara ekonomin.

Alliansens direktiv som lades på nämndssammanträdet i onsdags 2002-02-22 är alldeles för otydliga o generella. Korsbackaskolan har uppenbara problem nu utöver bristande resurser 

Detta är naturligtvis också helt obegripligt i en kommun vars mål är att bli Sveriges bästa skolkommun.

Gunilla Tornqvist 2:e vice ordf. i Utbildningsnämnden i Kävlinge

facebook Twitter Email