Ordförande

Kyrkovalet!

Det är på söndag som det är sista dagen som du kan rösta i kyrkovalet 2021. Många säger att kyrkovalet är ett val som man inte bryr sig om, ett val som inte betyder något, ett val där politik inte hör hemma.

Vad kyrkovalet handlar om

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grunden innebär ett engagemang för alla människors värde och värdighet och för ett aktivt miljö- och klimatarbete.

Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, fördjupning och sammanhang för dig själv och andra, till exempel genom dop, bröllop, andra gudstjänster, öppen förskola, barn- och ungdomsverksamhet, körer och konserter.

Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma kulturarv, i form av byggnader och traditioner och du är med och stödjer kyrkans sociala arbete för människor i utsatthet, ensamhet och sorg.

Socialdemokraterna vill att Svenska kyrkan:
* ska vara jämställd, motverka diskriminering och ha fler kvinnor på ledande befattningar.
* också framöver ska vara en plats för alla att vigas, oavsett sexuell läggning, och att alla präster ska vilja viga alla.
* ska vara ett föredöme som arbetsgivare och ställa krav på kollektivavtal, även för underleverantörer.
* ska ta sitt ansvar för klimatet och aktivt bidra till omställningen.

Har du inte röstat? Rösta senast den 19 september 2021. Gör din röst hörd!

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är iw_signatur.png

GÖR SKILLNAD-ENGAGERA DIG!
Bli medlem idag

PS
Är du mellan 15 och 25 och brinner för samhällsfrågor hör av dig till mig!
ingvar.willexberg@socialdemokraternakavlinge.se
DS

facebook Twitter Email