Föreningar


LOKALA S-FÖRENINGAR


Kävlinge S

Hemsida: https://www.socialdemokraternakavlinge.se/kavlinge-s/
Facebook: https://www.facebook.com/KavlingeSForening
Ordförande: Markus Nordqvist
Telefon: 0768 – 21 69 04
E-post: markus.nordqvist@socialdemokraternakavlinge.se


S – kvinnor

Hemsida: https://www.socialdemokraternakavlinge.se/s-kvinnor/
Facebook: https://www.facebook.com/KavlingeSkvinnor
Ordförande:
Telefon:
E-post: kontakt@socialdemokraternakavlinge.se


Lödde S

Ordförande: Catrin Tufvesson
Telefon:
E-post: catrin.tufvesson@socialdemokraternakavlinge.se


Tvärfackliga S

Hemsida: https://www.socialdemokraternakavlinge.se/tvarfackliga-s-foreningen-solidaritet/

Ordförande: Jimmy Runesson
Telefon: 0709 – 74 54 96
E-post: jimmy.runesson@socialdemokraternakavlinge.se

facebook Twitter Email