Föreningar

Lokala S-föreningar

S-kvinnor: Karin Andersson – 070978358

Kävlinge S: Markus Nordqvist – 0738216904

Lödde S: Roland Palmqvist – 0705929798

Tvärfackliga S: Jimmy Runesson – 0709745496

facebook Twitter Email