Föreningar


LOKALA S-FÖRENINGAR


Kävlinge S

Hemsida: https://www.socialdemokraternakavlinge.se/kavlinge-s/

Ordförande: Markus Nordqvist
Telefon: 0738 – 21 69 04
E-post: markus.nordqvist@socialdemokraternakavlinge.se


S – kvinnor

Hemsida: https://www.socialdemokraternakavlinge.se/s-kvinnor/

Ordförande: Karin Andersson
Telefon: 070 – 97 83 58
E-post: karin.andersson@socialdemokraternakavlinge.se


Lödde S

Ordförande: Roland Palmqvist
Telefon: 0705 – 92 97 98
E-post: roland.palmqvist@socialdemokraternakavlinge.se


Tvärfackliga S

Ordförande: Jimmy Runesson
Telefon: 0709 – 74 54 96
E-post: jimmy.runesson@socialdemokraternakavlinge.se

facebook Twitter Email