Socialdemokraterna i Kävlinge föreslår en skattehöjning på 10 öre till 2024. 

Budgetförslag från S: Kävlinge kommuns verksamheter behöver en skattehöjning

För att Kävlinge kommun ska kunna erbjuda välfärd på samma nivå som hittills krävs ett tillskott till kommunens ekonomi. Socialdemokraterna i Kävlinge föreslår en skattehöjning på 10 öre till 2024. 

Socialdemokraterna vill att Kävlinge kommun ska ha en bra förskola, skola, hemtjänst, LSS boende och en kulturskola där alla barn ges möjlighet att vara med. Där föreningslivet har möjlighet att utvecklas, där kulturföreningar får en möjlighet att bygga vidare och utöka sina verksamheter. Där varje invånare får en bibehållen välfärd. 

Kostnaderna för att behålla välfärden på samma nivå som nu ökar. Samtidigt skjuter staten till bara en bråkdel av det behov som landets kommuner och regioner har. Det kommer att påverka verksamheterna redan nu och det kommer bli ännu tuffare 2024 om inget görs.

Socialdemokraterna föreslår att skatten i Kävlinge kommun höjs med 10 öre till. Det är nödvändigt för att kunna upprätthålla en hög standard på våra gemensamma välfärdstjänster. Vi tror också att våra invånare delar synen på att det är värt att betala en liten skattehöjning för att bevara vårt samhälles välfärd nu och för kommande generationer.

Vi vill också betona att vi fortsätter arbeta för att se till att varje skattekrona används på bästa möjliga sätt.

Tillsammans kan vi bygga ett starkt och stabilt Kävlinge kommun för alla.

För ytterligare information, kontakta:

Ingvar Willexberg, kommunstyrelsens 2e vice ordförande, 0706–226968

Kerstin Nilsson, kommunfullmäktiges 2e vice ordförande

Markus Nordqvist, utbildningsnämndens 2e vice ordförande                                                      

Rune Sandström, arbetsliv- & fritidsnämndens 2e vice ordförande

Jimmy Runesson, omsorgsnämndens 2e vice ordförande                                      

Jan Kronberg, bygg- och miljönämndens 2e vice ordförande

facebook Twitter Email