Korsbackaskolan

Med anledning av de allvarliga händelserna på Korsbackaskolan i Kävlinge, samt Skolinspektionens anmärkning

Vi ser med stor oro på den otrygghet det skapar och på hur detta inverkar på elevernas resultat. Även om många elever trivs, så påverkas alla. För att nå sina mål har alla elever rätt till studiero.
Både skolan och Elevhälsan måste få de verktyg som behövs för att ge alla elever möjlighet att lyckas. Vi kan inte stillatigande se på.

Det behövs en rejäl genomlysning av skolorna och deras förutsättningar 
Det är vi politiker som ska se till att de har förutsättningarna och arbetsmiljön för att utveckla och stödja alla elever att bli sitt bästa jag

Detta är naturligtvis också helt oacceptabelt i en kommun vars mål är att ha Sveriges bästa skola. 

Utbildningsnämnden Gunilla Tornqvist 2:e vice ordf

facebook Twitter Email