Vision 2040

Äntligen kan vi presentera vår Vision, ett framtids dokument som visar er väljare vad vi Socialdemokrater vill på lång sikt och en ledstjärna för oss vom visar vilken riktning vi ska arbeta i och hur vi ska göra det, Vision 2040 är ett levande dokument som kommer att fortsätta utvecklas.

facebook Twitter Email