Vår syn på artiklarna i Sydsvenskan

KORSBACKASKOLAN

De senaste artiklarna i Sydsvenskan gjorde mig och många med mig förvånade.

Rapporterna vi fått till Utbildningsnämnden och Skolinspektionens meddelande om att de avskriver ärendet med anledning av åtgärderna de krävde är gjorda alternativt påbörjade.

Det som bl.a.. har gjorts är att obehörig personal ersatts med behörig personal, två  specialpedagoger har anställts. Förändringar i ledningsstrukturen har också gjorts. Några av pedagogerna som slutat har gjort det av privata skäl, alltså inte p.g.a. att de inte har trivts. För mig är det viktigt att se hela bilden

Vad som däremot oroar är om resurserna är tillräckliga. Korsbackaskolan har ett elevunderlag som kräver mer insatser. Framför allt de resurser som kommer från centralt håll.

Ska vi kunna hjälpa, stötta och medverka till att alla elever når sina mål, måste skolan ha/få rätt och tillräckliga förutsättningar. Vi Socialdemokrater har under flera år yrkat på att resurserna till skolorna, ska ses över och inte bara I syfte att hålla dom nere. Vi har ett ansvar för att samtliga elever ges förutsättningar för att nå sina mål. Resurser betyder inte bara pengar, utan vad dom använts till. Förskolan och Grundskolan är en mycket högt prioriterad verksamhet, barn och elever är vår framtid. 

Gunilla Tornqvist(S). Gruppledare o vice ordförande I Kävlinge Utbildningsnämnd

facebook Twitter Email