Tvärfackliga S-föreningen SOLIDARITET

Hej och välkommen till vår sida.

Landsorganisationen (LO) är en sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer i Sverige.

LO:s främsta uppgift är att försvara medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Det gäller alltifrån löner och anställningsvillkor till att försöka påverka politiska beslut som gynnar medlemmarna.

2001-05-02 bildade LO den tvärfackliga S-föreningen Solidaritet.

Vad vi såg så beaktades inte dessa frågor i de lokala ortsföreningarna utan vi var 3 fackligt anslutna och partimedlemmar som startade Solidaritet. Det var Jimmy Runesson från Kommunal, Gert Nilsson från Livs och Christer Hovbrandt från Fastighets.

Vi ansåg att det fördes in för lite i den lokala politiken från ett fackligt perspektiv.

Alltifrån boende, kollektivtrafik, barnomsorg samt anställningsformer, löner och arbetsmiljö för de kommunanställda.

Så vill du vara med och påverka vårt lokalpolitiska program så är det här du hör hemma.

Är du medlem i något förbund inom LO eller någon tjänstemannaorganisation inom TCO eller SACO och har några idéer eller tankar om något just du skulle vilja vi gjorde eller arbetade för, eller om du är ny potentiell medlem och bara vill veta mer om oss och vad vi gör.

Så kontakta vår ordförande på: jimmy.runesson@telia.com 

facebook Twitter Email