Nyheter

Vi Socialdemokrater vill:

Stoppa fortsatt privatisering! All kommunal verksamhet ska drivas i egen regi Det finns en stor skillnad mellan Socialdemokraterna och den styrande Alliansen, nämligen att Socialdemokraterna är helt emot att lägga ut kommunal verksamhet och därmed gagna privata utförare.  Vi Socialdemokrater vill att all omsorg ska bedrivas i kommunal regi och vara av god kvalitet samt finnas…

Läs mer

Socialdemokraterna vill inte att kommunala verksamheter lägger över sina kostnader på andra verksamheter och/eller enskilda individer

I Kävlinge kommun har färdtjänsten använts för att lösa verksamhetsresor inom kommunens LSS-verksamhet under lång tid. När det gäller resor till olika aktiviteter så som att boenden åker på utflykter och bowlingen och liknande så går detta under en princip, nämligen att verksamheter  ska bära sina egna kostnader. Detta är inte lagstyrt utan handlar om svensk förvaltningstradition…

Läs mer

Socialdemokraterna vill öppna de stängda tillagningsköken i kommunens seniorrestauranger

Socialdemokraterna vill utveckla de kommunala restaurangerna/öppna verksamheter till attraktiva mötesplatser med möjligheter till olika hälsofrämjande aktiviteter och att de så långt som möjligt ska finnas inom hela kommunen. Hälsofrämjande enheten bör vara en självklar del i denna utveckling och bör finnas inom varje tätort i kommunen. Vi var emot beslutet att stänga tillagningsköken på Norrehed,…

Läs mer

Reflektioner efter Arbetsliv o fritids beslut om nämndsplan (budget).

Vi Socialdemokrater föreslog att biblioteken skulle få 200 tusen i tillägg för inköp av media, då hade de inte behövt stänga utlånen av E-böcker i slutet av månaden för att pengarna är slut. Men som en ren reflex avslog alliansen och SD detta. Vi lade också ett förslag om att bygga en organisation för att…

Läs mer

Omsorgsnämnden 20210921

Rapport från Omsorgsnämnden 2021 09 21 På ärendelistan för mötet fanns många intressanta ärende att ta beslut om. Alla viktiga för Omsorgsnämndens verksamhet. Men vill speciellt nämna tre av dem Nämndplan/Budget 2022 Vi Socialdemokrater ville tillföra mer pengar till verksamheten än vad som   föreslogs, nämligen drygt 8 miljoner kronor för att kunna genomföra satsningar som vi…

Läs mer

Kommunfullmäktige 2021-09-13

Vi är många och fler ska vi bli På kvällens kommunfullmäktige i Kävlinge bidrog vi med 8 motioner och 4 enkla frågor! Vi vill och vi ska driva vår S-politik ! De handlar om att behålla våra äldreboende med restauranger som mötesplatser, bygga moderna LSS-boenden, driva färdtjänst internt för LSS-gruppen, utvärdera nämndsorganisationen, få återkopplat det…

Läs mer

Familjedag

Läs mer

Detta ville vi tillföra Utbildningsnämndens budget för 2022

Tankar efter Kommunfullmäktige och Utbildningsnämndens budget. Välfärden först samt stöd och hjälp till de som behöver. Majoriteten av våra kommuninnevånare lever det goda livet som vi vill att alla ska kunna göra i Skånes bästa boendekommun. Vårt mål är också att bli Sveriges bästa Utbildningskommun. Av den anledningen ville vi ge följande direktiv till Kommundirektören:• Vad…

Läs mer

Val, ombud till Partikongress

Nu är det dags att välja ombud till Socialdemokraternas Partikongress i november i Göteborg ! Jag är tacksam för att ha blivit nominerad från Kävlinge Arbetarekommun – men det gäller att bli vald – så använd din röst fram till den 20 juni! Du ska ha fått mail om hur du kan rösta – annars…

Läs mer

Detta ville vi tillföra Omsorgsnämndens budget för 2022

Våra förslag förlorade i omröstningar! Den styrande Alliansen och Sverigedemokraterna var emot allt vi framförde! Vi lade följande direktiv som vi tycker är viktiga för verksamheten: Att uppdra åt det kommunala bostadsbolaget att dels utveckla Norrehedsområdet i Löddeköpinge till ett fortsatt kommunalt alternativ för äldreboende samt dels se till att nyproduktionen kommer i gång med…

Läs mer
facebook Twitter Email