Socialdemokraterna vill inte att kommunala verksamheter lägger över sina kostnader på andra verksamheter och/eller enskilda individer

I Kävlinge kommun har färdtjänsten använts för att lösa verksamhetsresor inom kommunens LSS-verksamhet under lång tid.

När det gäller resor till olika aktiviteter så som att boenden åker på utflykter och bowlingen och liknande så går detta under en princip, nämligen att verksamheter 

ska bära sina egna kostnader.

Detta är inte lagstyrt utan handlar om svensk förvaltningstradition att en verksamhet inte ska lägga över sina kostnader på andra verksamheter och/eller enskilda individer.

Genom att använda färdtjänst för olika aktiviteter som anordnas av kommunala verksamheter så har dessa verksamheter lagt över en del av kostnaden för sin verksamhetsutövning på sina brukare som får betala egenavgift för färdtjänstresor och på färdtjänstverksamheten som betalar allt som överstiger egenavgiften.

Det är vår skyldighet som politiker att se till att verksamheten utförs enligt Svensk förvaltningstradition och uppmärksammade därför den situation som råder inom LSS-verksamheten med en enkel fråga till den styrande Alliansen ( M, KD, L och C ) på Kommunfullmäktige 11 oktober.

Vi ställde också frågan om hur sätter man till pengar och hur säkerställer man att pengar går till detta så att verksamheterna klarar av det?

Vi ser fram emot en snar förändring av nämnda situation.

facebook Twitter Email