Pressmeddelande

Socialdemokraterna i Kävlinge kommun har måndagen den 17 januari 2022 utsett ny partiföreträdare från 1 januari 2023 och fastställt sin lista till kommunfullmäktige. 

Med anledning av att nuvarande partiföreträdare Catrin Tufvesson avgår 2022, har Socialdemokraterna i Kävlinge valt ny partiföreträdare och med det också första namnet på kommunfullmäktige listan.

Partiföreträdare


från 2023 är


Ingvar Willexberg


Gruppledare, ordförande kandidater och vice gruppledare för mandatperioden 2023–2026

Gruppledare för S-gruppen och ordförandekandidat i Kommunstyrelsen 
Ingvar Willexberg 
Vice gruppledare för S-gruppen i Kommunstyrelsen 
Rune Sandström 

Gruppledare för S-gruppen och ordförandekandidat i Kommunfullmäktige
Kerstin Nilsson 
Vice
gruppledare för S-gruppenKommunfullmäktige
Jimmy Runesson 

Gruppledare för S-gruppen och ordförandekandidat i Arbetsliv och fritidsnämnden 
Rune Sandström 
Vice gruppledare för S-gruppen i Arbetsliv och Fritidsnämnden
Sara Dahlgren 

Gruppledare för S-gruppen och ordförandekandidat i Bygg- och miljönämnden
Jan Kronberg
Vice gruppledare för S-gruppen i Bygg- och miljönämnden 
Fredrik Jönsson 

Gruppledare för S-gruppen och ordförandekandidat i Omsorgsnämnden 
Jimmy Runesson 
Vice gruppledare för S-gruppen i Omsorgsnämnden
Pia Ahnfelt

Gruppledare för S-gruppen och ordförandekandidat i Utbildningsnämnden 
Markus Nordqvist
Vice gruppledare för S-gruppen i Utbildningsnämnden 
Elin Sehovac

Kommunfullmäktigelistan

1. Ingvar Willexberg, 46                              
2. Kerstin Nilsson, 65            
3. Rune Sandström, 68                                                                                                 
4. Elin Sehovac, 20                                      
5. Jan Kronberg, 69                                     
6. Pia Ahnfeldt, 66                                      
7. Jimmy Runessons, 69                              
8. Sara Dahlgren, 31                                   
9. Markus Nordqvist, 32                              
10. Karin Andersson, 65                              
11. Fredrik Jönsson, 53                               
12. Karin Lindell, 63
13. Roland Palmqvist, 75
14. Anna Landin, 54
15. Gert Malmros, 77
16. Gunilla Tornqvist ,70
17. Daniel Barteg 47
18. Gunni Gustafsson Nilson 74
19. Lars Johansson 74
20. Susanne Lund 59
21. Sebastian Forsberg 31
22. Birgitta Dahlén Mårtensson 76
23. Anders Landin 51
24. Agneta Sjöfors 54
25. Hans Höglund 60
26. Susanne Blom 60
27. Carsten Rosqvist 79
28. Mats Malmström 79

* Socialdemokraterna i Kävlinge kommun arbetar utifrån jämställd kommunfullmäktiglista. 

Kävlinge Arbetarekommun
Socialdemokraterna i Kävlinge Kommun

Ingvar Willexberg, Ordförande 

E-post:           ingvar.willexberg@socialdemokraternakavlinge.se 
Telefon:         0706 – 22 69 68

facebook Twitter Email