Nyheter

VISION 2040 ÄR KLUBBAD !!!

Vår framtids plan som vi arbetat med under ett års tid är nu klubbad på ett medlemsmöte och kan börja användas. Runderna har varit många och visionen har arbetats med och arbetats om på medlemsmöten i våra nämnds grupper och i fullmäktige gruppen för att sedan gå tillbaka till medlemmarna och om igen tills vi…

Läs mer

Motioner behandlade på Kommunfullmäktiges möte 12/10-20

Motion angående åtgärder mot droganvändning bland unga Enligt brottsstatistiken i Kävlinge kommun sjunker siffrorna utom när det gäller inomnarkotika relaterade brott som ligger för högt. Under 2019 kommer vi att behövajobba ännu hårdare för att få ner siffrorna till en lägre nivå. Polisen i Kävlingeredovisar 111 stycken anmälda brott gällande narkotika 2018 (överlåtelse, innehavsamt bruk)…

Läs mer

Strategi för seniorrestaurangerna.

På Omsorgsnämnden den 22 september 2020 beslutades om en Strategi för seniorrestaurangerna. Bland annat beslutades det då att genomföra en stängning av Norreheds, Kullagårdens och Ligusterns kök. Vi socialdemokrater ställde frågan om vad det blir kvar av restaurangerna om inte köken finns? Vi yrkade därför istället på att köken skulle stängas temporärt och att ett…

Läs mer

BUDGETDEBATTEN!!

Vi Socialdemokrater i Kävlinge yrkade på bifall till den tjänstemannabudget som lades fram på budgetkommunfullmäktige den 14 september 2020. Vi är och kommer fortsätta vara kritiska, men vi ser att förslaget till budget är det bästa för Kävlinge kommun under nuvarande omständigheter. Vi förväntade oss att övriga partier skulle stå bakom förslaget – annars hade…

Läs mer

Igår den 20 april presenterades Omsorgsnämndens resultat till och med första kvartalet 2020

Igår på Omsorgsnämnden kom Gustaf Frödings dikt” äktenskapsfrågan” upp i mitt huvud: Erk du! Maja du! Så ska vi ha´t!…… Men, Erk du! Maja du! Vart ska vi ta´t! Omsorgsnämndens bokslut 2019 visade ett resultat på minus 15,8 miljoner kronor! Detta trots ett stort åtgärdspaket under hösten vars avsikt var att det skulle leda verksamheten…

Läs mer

Vi har en plan

Vem tror på fullaste allvar att vi Socialdemokrater vill slå undan benen på våra egna kommunala verksamheter ? Med vårt förslag på gårdagens Kommunstyrelsemöte att Omsorgsnämnden ska följa de ekonomiska styrprinciperna – vilka är att vid ett underskott ska det återbetalas under två år – vill vi visa på hur allvarligt ställt det är. Anledningen till att…

Läs mer

Bokslut för Omsorgsnämnden 2019

Bokslutet för Omsorgsnämnden 2019 slutade på minus 15,8 miljoner kronor. Ett illavarslande resultat eftersom det trots åtgärder ökade underåret i accelererande takt. Åtgärdsförslagen var vi kritiska till eftersom vi befarade att de skulle komma påverka personalen negativt. Orsaker till underskottet anges att det i huvudsak är för hög vikarietillsättning under våren och sommaren i kombination med en ökad grundbemanning som bidragit till det uppkomna läget. Under…

Läs mer

Kvällen(s) utfrågning

Svaren från den styrande Alliansen (M, C och L) på våra enkla frågor i kommunfullmäktige den 9 december 2019 får återges på följande sätt och ger oss en märklig känsla: ”det är inte politik utan juridik”, ”det är för tidigt i processen”, ”fel siffror som använts i redovisningen”, ”få se vad som kommer in”, ”marknaden styr”, ”nämnden är inte ansvarig”,…

Läs mer

Vi ställer enkla frågor

Enkel fråga till ordförande Pia Almström i Kommunstyrelsen Hur har Kommunstyrelsens ordförande säkerställt och förberett för att kommunen har en fungerande färdtjänst och skolskjuts om nuvarande utförare – som är under rekonstruktion – går i konkurs? För Socialdemokraterna i KävlingeCatrin Tufvesson3:e vice ordförande i Kommunstyrelsen Enkel fråga till ordförande Johan Ericsson i Arbetsliv- och fritidsnämnden…

Läs mer

Familjedag

Den 24 augusti är det dags för vår årliga familjedag i Folkets park i Kävlinge. Vi startar klockan 12 och håller på till 15. Det kommer att bjudas på hamburgare och korv, dricka till maten finns naturligtvis också. När vi ätit så dricker vi en kopp kaffe med en kaka till. För barnen finns vid…

Läs mer
facebook Twitter Email