Rapport från omsorgsnämnden 20211209

Vi hade sett fram emot ett möte där vi skulle träffas fysiskt och att vi efteråt, åter igen skulle få samlas för att i gemenskap njuta av det traditionella julbordet. 

Men den ökande smittspridningen gjorde att vi fick återuppta digitalt möte samt ställdes julbordet in. Vilket var helt rätt beslut!!

Som vanligt var det många viktiga ärenden vi hade att ta ställning till och fatta beslut om.

 Vi socialdemokrater ville avslå förslag till beslut på två av dagens ärende, nämligen:

  • Vi var emot att höja måltidsavgifter och måltidskostnader år 2022 inom sektor Omsorg.

Vi motsatte oss förslaget med motiveringen att högre måltidsavgifter och måltidskostnader minskar marginalen för en grupp som redan har väldigt små resurser. 

Vi ansåg dock att det är viktigt att behålla den standard som måltidsservice idag erbjuder med sitt måltidskoncept. 

  • Vi var även emot att införa Lagen om valfrihet inom avlösarservice och ledsagarservice samt ledsagning.

Vi yrkade istället på att kommunen ska utveckla sin verksamhet och bedriva den i egen regi

Vi vann dock inte gehör för våra förslag. Efter en omröstning förlorade vi mot den styrande Alliansen och Sverige Demokraterna.

         Den Socialdemokratiska gruppen i Omsorgsnämnden önskar alla

                                GOD JUL och GOTT NYTT ÅR !

facebook Twitter Email