Omsorgsnämnden 20210921

Rapport från Omsorgsnämnden 2021 09 21

På ärendelistan för mötet fanns många intressanta ärende att ta beslut om. Alla viktiga för Omsorgsnämndens verksamhet.

Men vill speciellt nämna tre av dem

  • Nämndplan/Budget 2022

Vi Socialdemokrater ville tillföra mer pengar till verksamheten än vad som   föreslogs, nämligen drygt 8 miljoner kronor för att kunna genomföra satsningar som vi tycker är viktiga.

Vårt förslag förlorade i omröstningen. Den styrande Alliansen och Sverigedemokraterna drev igenom förslaget med sina 9 röster mot våra 4.

  • Överlämning av färdtjänstuppdrag till Skånetrafiken

Vi Socialdemokrater godkände förslaget till beslut att lämna över färdtjänsten till Skånetrafiken.

Detsamma gjorde även Alliansen och Sverigedemokraterna.

Därmed beslutade en enig nämnd att skicka ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut. Blir det även där ett positivt beslut så kommer Färdtjänsten att lämnas över till Skånetrafiken under 2022.

  • Avveckling av särskilt boende, Tallgården

Vi socialdemokrater har länge saknat en planering för byggande av särskilda boenden för äldre inom Kävlinge kommun och ville därför se kostnaderna för att renovera Tallgården till ett modernt särskilt boende för våra äldre drivet i kommunal regi, vilket vi saknar.

Därför ville vi återremittera ärendet för att kunna ta ett väl ekonomiskt grundat beslut.

Vi fick inte gehör för återremittering från de andra ledamöterna i nämnden.

Det blev omröstning som vi förlorade med 4 röster mot Alliansens och Sverigedemokraternas 9.

Detta nämndsmöte var det första fysiska med alla ledamöterna på plats i en och samma sal sedan pandemin började. Det var trevligt att åter kunna samlas och kvällen till ära bjöds det på kaffe och hallontårta!

facebook Twitter Email