Val, ombud till Partikongress

Nu är det dags att välja ombud till Socialdemokraternas Partikongress i november i Göteborg 😃🌹!

Jag är tacksam för att ha blivit nominerad från Kävlinge Arbetarekommun – men det gäller att bli vald – så använd din röst fram till den 20 juni! Du ska ha fått mail om hur du kan rösta – annars vänd dig till din Arbetarekommun 🌹🌹🌹!

Som ledamot i S-kvinnor Skånes styrelse och Oppositionsråd på heltid i Kävlinge tar jag med mig min erfarenhet till Partikongressen som ombud – om jag får möjligheten – där jag då kommer att arbeta för följande frågor:

Kvinnans rätt till ett hållbart arbetsliv – hur klarar vi ett helt yrkesliv på heltid?
Alla barns och elevers (samt vuxnas) lika rättigheter – en funktionsnedsättning ska inte stoppa dig!
En möjlighet till utbildning utifrån barns och elevers individuella förutsättningar!
Skolan som lärmiljö – ute som inne – kan och ska användas!
Trafiksäkerhet i våra byar!
En värdig pension – vad är det och hur når vi dit?!

Kanske får jag din röst 😃🌹?!

facebook Twitter Email