Första maj blir digitalt

Klockan 10:00 kan du lyssna till vår partiföreträdare och oppositionsråd Catrin Tufvesson. Klockan 12:00 kan du se och höra samtliga tal från vårt första maj firande. Du finner samtliga filmer…

Läs mer

AFN Möte 2021-04-21

Rapport från nämndsmöte Under gårdagens möte med Arbetsliv o Fritidsnämnden så fick vi aktuell information om både läget på ungdomssidan i kommunen och om den framtida socialtjänsten. Båda dessa informationer…

Läs mer

VISION 2040 ÄR KLUBBAD !!!

Vår framtids plan som vi arbetat med under ett års tid är nu klubbad på ett medlemsmöte och kan börja användas. Runderna har varit många och visionen har arbetats med…

Läs mer

Motioner behandlade på Kommunfullmäktiges möte 12/10-20

Motion angående åtgärder mot droganvändning bland unga Enligt brottsstatistiken i Kävlinge kommun sjunker siffrorna utom när det gäller inomnarkotika relaterade brott som ligger för högt. Under 2019 kommer vi att…

Läs mer

Strategi för seniorrestaurangerna.

På Omsorgsnämnden den 22 september 2020 beslutades om en Strategi för seniorrestaurangerna. Bland annat beslutades det då att genomföra en stängning av Norreheds, Kullagårdens och Ligusterns kök. Vi socialdemokrater ställde…

Läs mer

BUDGETDEBATTEN!!

Vi Socialdemokrater i Kävlinge yrkade på bifall till den tjänstemannabudget som lades fram på budgetkommunfullmäktige den 14 september 2020. Vi är och kommer fortsätta vara kritiska, men vi ser att…

Läs mer

Igår den 20 april presenterades Omsorgsnämndens resultat till och med första kvartalet 2020

Igår på Omsorgsnämnden kom Gustaf Frödings dikt” äktenskapsfrågan” upp i mitt huvud: Erk du! Maja du! Så ska vi ha´t!…… Men, Erk du! Maja du! Vart ska vi ta´t! Omsorgsnämndens…

Läs mer

Vi har en plan

Vem tror på fullaste allvar att vi Socialdemokrater vill slå undan benen på våra egna kommunala verksamheter ? Med vårt förslag på gårdagens Kommunstyrelsemöte att Omsorgsnämnden ska följa de ekonomiska styrprinciperna –…

Läs mer

Bokslut för Omsorgsnämnden 2019

Bokslutet för Omsorgsnämnden 2019 slutade på minus 15,8 miljoner kronor. Ett illavarslande resultat eftersom det trots åtgärder ökade underåret i accelererande takt. Åtgärdsförslagen var vi kritiska till eftersom vi befarade att de skulle komma påverka personalen negativt. Orsaker till underskottet anges…

Läs mer

Kvällen(s) utfrågning

Svaren från den styrande Alliansen (M, C och L) på våra enkla frågor i kommunfullmäktige den 9 december 2019 får återges på följande sätt och ger oss en märklig känsla:…

Läs mer
facebook Twitter Email