Vi har en plan

Vem tror på fullaste allvar att vi Socialdemokrater vill slå undan benen på våra egna kommunala verksamheter ? Med vårt förslag på gårdagens Kommunstyrelsemöte att Omsorgsnämnden ska följa de ekonomiska styrprinciperna – vilka är att vid ett underskott ska det återbetalas under två år – vill vi visa på hur allvarligt ställt det är.

Anledningen till att vi Socialdemokrater tog det ställningstagandet är trefaldigt. 

För det första vill vi visa på en fortsatt underfinansierad verksamhet inom Omsorgsnämndens ansvarsområde, vilket den har varit under flera år med Moderat styrning. Nuvarande Moderata ordföranden har drivit nämnden med underskott alla år utom ett under de senaste två mandatperioderna. Detta behöver kommunens invånare få se!

För det andra kommer vårt förslag för att få en god och sund ekonomisk balans inom omsorgen genom att använda oss av Välfärdspengarna inom det de är avsedda för. Alltså välfärden! Vi vill använda Välfärdspengarna till våra verksamheter på följande sätt – vilket inte kommer att slå undan några ben på de i verksamheterna; 10 miljoner till Omsorgsnämnden, så de kan få en ekonomi i balans utan drastiska nedskärningar samt 5 miljoner till skolan för att förstärka Elevhälsan – detta för att kunna ge stöd till de elever som är i behov. 

För det tredje tror inte vi att sittande ordförande kan få ett överskott till att hända så att det kan berättiga ansvarsfrihet. Vid flertalet tillfällen har verksamheter som visat kraftiga underskott flyttats från ansvarig ordförande i Omsorgsnämnden till andra nämnder för att få ekonomin i balans, men Omsorgsnämnden fortsätter att gå med underskott. Hur är det möjligt att ansvarig ordförande fortfarande kan skylla på allt och alla andra?! 

Vi vill dock tacka Moderaterna för det nyvunna intresset för den kommunala verksamhet – det kanske betyder att de framöver kommer att jobba för att utveckla och bibehålla den kommunala verksamheten så som äldreomsorg, särskilt boende, daglig verksamhet, LSS mm – ingen kommer bli gladare än vi. MEN det tror vi inte kommer att hända utan de försöker nu bara ta billiga poäng på en nytillkommen händelse som Corona viruset, istället för att ta ansvar för alla de åren som de kört Omsorgsnämnden med underskott.

 Vi ser en underfinansierad verksamhet som under flera år med Moderat styre i Kävlinge har kämpat för att den ska fungera. Det är under Moderaternas styre som man har ”sett över” verksamheterna, vilket betyder neddragningar och utläggning av verksamheter på marknaden. Vi har väl ändå sätt att marknaden inte är lösningen på allt – eller är inte Lomma ett tillräckligt bevis för det?! Kanske ska Omsorgsnämndens ordförande släppa fokus på att privatisera så mycket som möjligt och istället lägga kraften på den kommunala verksamheten? 

Så vem är det egentligen som slår undan benen på vår verksamhet?

/Socialdemokraterna i Kävlinge

facebook Twitter Email