VISION 2040 ÄR KLUBBAD !!!

Vår framtids plan som vi arbetat med under ett års tid är nu klubbad på ett medlemsmöte och kan börja användas. Runderna har varit många och visionen har arbetats med och arbetats om på medlemsmöten i våra nämnds grupper och i fullmäktige gruppen för att sedan gå tillbaka till medlemmarna och om igen tills vi fick fram det vi ville ha fram och på medlemsmötet den 25-01-21 antogs äntligen vision 2040

Visionen som ska genomsyra allt vi gör, alla förslag, motioner och idéer  från skola till omsorg och miljö.

Men även om den nu är klubbad så kommer vår vision att utväxlas då det är ett levande dokument som våra medlemmar kommer få chansen att arbeta vidare och tillsammans utveckla den allt efter som.  Visionen kommer efter några mindre redaktionella ändringar publiceras här på hemsidan

facebook Twitter Email