Igår den 20 april presenterades Omsorgsnämndens resultat till och med första kvartalet 2020

Igår på Omsorgsnämnden kom Gustaf Frödings dikt” äktenskapsfrågan” upp i mitt huvud:

Erk du! Maja du! Så ska vi ha´t!…… Men, Erk du! Maja du! Vart ska vi ta´t!

Omsorgsnämndens bokslut 2019 visade ett resultat på minus 15,8 miljoner kronor! Detta trots ett stort åtgärdspaket under hösten vars avsikt var att det skulle leda verksamheten mot en budget i balans.

Vi Socialdemokrater var kritiska till detta. Upprepade gånger genom åren har vi varit med om att underskott har haft en tendens att öka istället för att minska efter insatta åtgärder!

Ok! Nytt år nya tag! 

Nu presenterades igår den 20 april 2020 års ekonomiska uppföljning för första kvartalet på Omsorgsnämnden i Kävlinge.

Då är åter ett stort underskott på gång, nämligen minus 9,5 miljoner kronor! Och det bara efter årets två första månader!

Detta trotts åtgärderna som sattes in förra året och som fortsatt in på detta året!

Vi kan bara hoppas att åtgärderna, som enligt utlovat, ska börja visa det åtråvärda resultatet efter april månad, nämligen en budget i balans!

Vi Socialdemokrater är dock luttrade! Med den erfarenhet vi har av budgetar och åtgärdspaket så vågar vi inte tro på under i år heller! 

Under tiden är det stora bekymret att Omsorgsnämnden har redan en skuld på 15,8 miljoner kronor sen föregående år 2019!

Om dagens prognos blir sanning kommer vi att häfta i skuld med 25 miljoner kronor!

Detta gör Omsorgsnämnden konkursmässiga! 

Till kommunens innevånare har vi sagt, att så ska vi ha´t  –   nu får vi tillägga, men vart ska vi ta,t!

Med facit i hand i form av upprepade underskott och sent på året lämnade negativa prognoser känner vi Socialdemokrater stor oro för ett underskott även 2020! För vad händer om nämnden ska ta med sig ytterligare underskott in i 2021?!

Hur ska detta gå ihop? Vi vill inte skjuta Omsorgsnämndens skuld framåt.

Vi har därför föreslaget att välfärdspengarna ska gå dit de är ämnade!

Vi vill att 10 miljoner kronor ska gå till Omsorgsnämnden 2020 – Allt annat är att verkligen slå benen undan för Omsorgen!

facebook Twitter Email