AFN Möte 2021-04-21

Rapport från nämndsmöte

Under gårdagens möte med Arbetsliv o Fritidsnämnden så fick vi aktuell information om både läget på ungdomssidan i kommunen och om den framtida socialtjänsten. Båda dessa informationer pekade på samma sak. Vi har problem med busliv från ungdomar som inte har någon vettig sysselsättning och att framtidens socialtjänst skall jobba mycket mer förebyggande. Man kan konstatera att vårt förslag om att vi måste ha en fältverksamhet som kan fånga upp signaler bland våra ungdomar. Då finns en möjlighet att leda ungdomarna i en riktning där de inte förstör för sig själva. Som det nu är så blir det akuta åtgärder då skadan redan är skedd, det behövs folk som jobbar på fältet även när det är lugnt för att lära känna och att bygga upp ett förtroende bland ungdomarna.

Slutsatsen blir att vi återkommer i budgetarbetet med förslag om att inrätta en fältverksamhet.

Rune Sandström (S)

Gruppledare AFN

facebook Twitter Email