Strategi för seniorrestaurangerna.

På Omsorgsnämnden den 22 september 2020 beslutades om en Strategi för seniorrestaurangerna. Bland annat beslutades det då att genomföra en stängning av Norreheds, Kullagårdens och Ligusterns kök.

Vi socialdemokrater ställde frågan om vad det blir kvar av restaurangerna om inte köken finns?

Vi yrkade därför istället på att köken skulle stängas temporärt och att ett nytt ställningstagande skall tas efter pandemin.

Vi Socialdemokrater ville också att Hälsofrämjande enheten kopplas till de kommunala restauranterna och med det vill vi utveckla restaurangerna till attraktiva mötesplatser.

Vårt förslag förlorade efter omröstning. Alliansen tillsamman med Sverigedemokraterna beslutade alltså om en stängning av de tre köken.

För Socialdemokraterna i Omsorgsnämnden

Gunni Gustafsson Nilsson

Jimmy Runesson

facebook Twitter Email