Kommunfullmäktige 2021-09-13

Vi är många och fler ska vi bli🌹🌹🌹

På kvällens kommunfullmäktige i Kävlinge bidrog vi med 8 motioner och 4 enkla frågor! Vi vill och vi ska driva vår S-politik 💪🏻🌹👍🏻🚩!

De handlar om att behålla våra äldreboende med restauranger som mötesplatser, bygga moderna LSS-boenden, driva färdtjänst internt för LSS-gruppen, utvärdera nämndsorganisationen, få återkopplat det förebyggandet arbete mot droger i skolan, vad händer med öppna förskolan i Lödde, alla tjänster i bemanningsgruppen har långvik – vad är tanken där – hur löser vi behovet av kortidsvik, efterlyser återkoppling på satsningen på förskolans och skolans utemiljöer – och vad kommer pengarna att läggas på från utförsäljningen av det kommunala bostadsbolaget – där blir de mycket tysta den styrande Alliansen 😈

// Catrin Tufvesson

https://www.skd.se/…/13/fysiskt-fullmaktige-gladde-manga/

facebook Twitter Email