Detta ville vi tillföra Utbildningsnämndens budget för 2022

Tankar efter Kommunfullmäktige och Utbildningsnämndens budget. Välfärden först samt stöd och hjälp till de som behöver. Majoriteten av våra kommuninnevånare lever det goda livet som vi vill att alla ska kunna göra i Skånes bästa boendekommun. Vårt mål är också att bli Sveriges bästa Utbildningskommun.

Av den anledningen ville vi ge följande direktiv till Kommundirektören:
• Vad skulle det kosta att anställa fler personal på förskolorna så att det är mindre barngrupper hela dagen. Tre fler/år under tre år räcker inte.
• Att återstarta Öppna förskolan i Löddeköpinge. Den är lika viktig där som i Kävlinge
• Att skapa ett ”Hemmateam” som ska se till så att alla elever kan delta i skolundervisningen. Det finns många olika skäl till att man inte tar sig till skolan.
• Undersöka kostnaden för att erbjuda 15-timmars barnen ytterligare 5 timmar per vecka vilket skulle innebära 20 timmar per vecka totalt.
• Undersöka möjligheten för de elever som av olika skäl inte äter hemma på morgonen en macka eller frukt. De behöver energi precis som vuxna.

Vi yrkade också på följande:
• Kompletterande kostnad för att anställa lärarassistenter. Denna kostnad ska inte tas ur rektors budget 50% är statsbidrag 50% ska kommunen stå för. Kostnad: 3.2 miljoner
• Anställ en Fritidsutvecklare som ska arbeta med samverkan mellan skolan, fritidshemmen, föreningarna och kulturskolan på raster och på eftermiddagarna. Kostnad: 600.000: –
• Mer resurser för inköp till skolbiblioteken. Kostnad: 300.000: –

Allt detta och lite till fick vi avslag på. Tyvärr pga principer. Vi vet att många av våra förslag uppskattas av både personal och en del politiker. Men sorgligt nog finns det inte utrymme för kompromisser i Kävlingepolitiken

Gunilla Tornqvist 2:e vice ordförande i Utbildningsnämnden 🌹

facebook Twitter Email