Socialdemokraterna vill öppna de stängda tillagningsköken i kommunens seniorrestauranger

Socialdemokraterna vill utveckla de kommunala restaurangerna/öppna verksamheter till attraktiva mötesplatser med möjligheter till olika hälsofrämjande aktiviteter och att de så långt som möjligt ska finnas inom hela kommunen.

Hälsofrämjande enheten bör vara en självklar del i denna utveckling och bör finnas inom varje tätort i kommunen.

Vi var emot beslutet att stänga tillagningsköken på Norrehed, Kullagården och Ligusterns vid Omsorgsnämndens sammanträde 2020 09 22. Vi ville ha ett nytt ställningstagande efter pandemin.

Vi vill att de varma måltiderna vid lunchservering åter ska tillagas i de kommunala restaurangernas tillagningskök samt att dessa ska drivas i kommunal regi.

Alla ska vara välkomna att besöka de kommunala seniorrestaurangerna oavsett ålder.

 Vi socialdemokrater vill att

  • tillagningsköken i de kommunala seniorrestaurangerna åter öppnas upp och att de drivs i kommunal regi
  • personer 65 år och äldre, boende i Kävlinge kommun, kan erhålla lunch till subventionerat pris i de kommunala seniorrestaurangerna.
  • övriga gäster betalar självkostnadspris

facebook Twitter Email