Vår politik Våra politiker S Föreningar Bli medlem

Välkommen!

Så gick budgetförhandlingarna för 2025


Det här vill vi!

ÅTERTA OCH UTVECKLA KOMMUNALA VERKSAMHETER

Vi ser att de kommunala verksamheterna garanterar välfärden med långsiktighet, trygghet och stabilitet, därför vill vi satsa på de kommunala alternativen.

Läs mer…

ARBETE OCH EGENFÖRSÖRJNING BLIR EN SJÄLVKLARHET

Jobben, det är grunden för all välfärd, så även i Kävlinge. Kävlinge kommun måste ta sin del av ansvaret i jobbfrågan och vara en föregångare.

Läs mer…

SATSA PÅ VÅRD OCH ÄLDREOMSORG

Vi socialdemokrater vet att medborgarna i första hand vill vara friska och ha förutsättningar för att klara sig bra på egen hand. Detta ställer större krav på förebyggande insatser.

Läs mer…

BEHÅLLA DET KOMMUNALA BOSTADSBOLAGET

Samhällets och miljöns utformning i vår kommun är viktig och skall vara tillgänglig för alla. Boendemiljön är basen för vår livskvalitet, hälsa och trygghet.

Läs mer…

FRAMTIDEN SKA BÖRJA I SKOLAN

Att satsa på förskolorna är oerhört viktigt. Mycket av grunden för en god skolgång
läggs redan i förskolan. Därför behöver vi investera i våra barn.

Läs mer…

ÖKA TRYGGHETEN

Det ska vara tryggt att bo och vistas för alla i Kävlinge kommun. Vi vill utveckla det förebyggande samarbetet runt riskgrupper exempelvis tonåringar med skola, fritids och polis, där fältassistenter återinförs.

Läs mer

KULTUR SKA FINNAS FÖR ALLA

Vi vill se denna satsning som en del av att tillgängliggöra kultur för alla, men då måste avgifterna sänkas. De höga avgifter vi har idag stänger ute alldeles för många barn, förmodligen de barn som hade behövt det allra mest. 

Läs mer…

STÄRKA FÖRENINGSLIVET

Vi socialdemokrater är övertygade om att medborgare som har ett rikt föreningsliv att välja bland trivs bättre och framför allt mår bättre både fysiskt och psykiskt, ung som äldre.

Läs mer

UTVECKLA MILJÖSATSNINGAR

Kävlinge kommun har en attraktiv och unik miljö så som kust, åar, skogar, åkrar och det öppna landskapet som vi vill värna om genom att utveckla och skydda dem.

Läs mer…

STÖDJA DET LOKALA NÄRINGSLIVET

Det lokala näringslivet är en viktig del av Kävlinge kommun. För oss är det viktigt att det lokala företagandet utvecklas och stärks. Att kommunen medverkar till utveckling tillsammans med företag och företagare.

Läs mer

🌹 GÖR SKILLNAD-ENGAGERA DIG 🌹
Bli medlem idag

facebook Twitter Email