BEHÅLLA DET KOMMUNALA BOSTADSBOLAGET

För oss socialdemokrater är det viktigt att vi människor respekterar och hjälper varandra. Samhällets och miljöns utformning i vår kommun är viktig och skall vara tillgänglig för alla. Boendemiljön är basen för vår livskvalitet, hälsa och trygghet.

Boendeformer skall finnas för alla. Äldre skall kunna bo kvar länge i sina invanda miljöer och yngre skall kunna flytta till eget boende. Det är viktigt för oss att kommunen kan behålla sina innevånare och kunna locka till sig nya.

För att bibehålla och utveckla ett attraktivt boende för alla ska kommunen ta fram ortsanalyser och kvalitetsprogram för varje samhälle inom kommunen. Inriktningen i arbetet ska vara att varje ort får behålla sin speciella karaktär, arkitektoniskt och kulturellt, men kompletteras och utvecklas i framtidsinriktningen för spännande livs- och besöksmiljöer. Centrumdelarna ska generellt förtätas, med möjlighet till livslångt boende för alla åldersgrupper, dock utan att viktig grönstruktur går förlorad.

Därför anser vi socialdemokrater att:

  • Det ska finnas en god framförhållning av olika boendeformer för olika faser i livet,
  • Seniorboende för dem som inte behöver vård, men önskar social gemenskap och trygghet i hela kommunen ska utvecklas
  • Äldreboenden i kommunal regi ska finnas i hela kommunen
  • Kommunen ska säkra mark för bostäder och företag (Ej klass åtta och högre)
  • Trygga och tillgängliga boendemiljöer och mötesplatser ska finnas
  • Det ska byggas på höjden där det går och det ska förtätas där det finns möjlighet
  • Det kommunägda bostadsbolaget KKB och KKL inte ska säljas – varken i sin helhet eller delar av det
facebook Twitter Email