ARBETE OCH EGENFÖRSÖRJNING BLIR EN SJÄLVKLARHET

Jobben, det är grunden för all välfärd, så även i Kävlinge. Kävlinge kommun måste ta sin del av ansvaret i jobbfrågan och vara en föregångare. Nya jobb kan skapas både inom den kommunala verksamheten och inom den privata sektorn. Företagen inom kommunen har en stor betydelse för kommunens och jobbens utveckling.

Lärcentrum är kommunens organisation för att stödja kommunens medborgare till egenförsörjning. En av de viktigaste uppgifterna kommunen har den närmaste perioden är att lyckas med integrationen av de nyanlända människorna till kommunen. Kommunen kommer även att behöva insatser från de lokala näringsidkarna för att lyckas.

Mycket skulle underlätta om alla är öppna för praktiktjänster inom olika verksamheter. Det är svårt att rekrytera folk inom flera olika yrkesområden, då ska vi inte slösa bort den resurs som de nyanlända faktiskt är. Vid upphandling av tjänster ska krav ställas på möjligheter för de som står utanför arbetsmarknaden. Vi vill att fokus måste ligga på egenförsörjning genom att ge människor stödet att gå ifrån bidragsberoende till arbete och sysselsättning, och därmed kunna leva ett självständigt liv.

Därför anser vi socialdemokrater att:

  • Vi ska värna om de jobb som finns och skapa fler inom den kommunala sektorn.
  • Åtgärder mot arbetslöshet ska prioriteras.
  • Kommunens samarbete med företagen inom kommunen ska utvecklas och stärkas
  • Integration av nyanlända ska vara välfungerande.
  • Fritid- och kulturverksamhet ska användas i integrationsarbetet
facebook Twitter Email