STÄRKA FÖRENINGSLIVET

Fritiden är en viktig del i många människors liv och då är det av stor vikt att kommunen har en politik som möter medborgarnas krav för en meningsfull fritid. Vi socialdemokrater är övertygade om att medborgare som har ett rikt föreningsliv att välja bland trivs bättre och framför allt mår bättre både fysiskt och psykiskt, ung som äldre.

Vi Socialdemokrater har sett problemen som vårt föreningsliv har att brottas med, både då det gäller ekonomi och lokaler för att utöva sin verksamhet i. Vi vill se att det ekonomiska stödet blir utökat för alla föreningar, samt differentierat mellan åldrarna med ett extra stöd för ungdomar mellan 13 – 18 år. Detta för att uppmuntra och motivera föreningslivet att anstränga sig för att hålla kvar denna åldersgrupp i verksamheten. Här spelar även våra fritidsgårdar en stor roll med sin verksamhet.

Det kommer att krävas stora insatser under hela nästa 10-årsperiod för lösa lokalfrågorna. Inför valet 2018 var en av de prioriterade frågorna ett bad även i Löddeköpinge. En fråga som vi Socialdemokrater inte helt kommer att släppa under 2022. Men vi ser inte det möjligt att bygga ett bad i Löddeköpinge under mandatperioden 2022 – 2026. 

Vi vill även utveckla Viken-området med fritids- och idrottsaktiviteter med utebad. Viken-området är redan en samlad aktivitetsplats, medan det föreslagna området i Stationsstaden i Kävlinge blir ett bostadsområde. Vi har även frågan om idrottshallar för de växande inomhussporterna, som ska vara tillgängliga och hålla en god standard.

Därför anser vi socialdemokrater att:

  • Vikenområdet ska utvecklas med fritids- och idrottsaktiviteter med ett utebad
  • Eftersträva fritidsgårdarna i fler kommundelar. Befintliga ska utvecklas
  • Föreningsstödet för alla föreningar ska utvecklas
facebook Twitter Email