ÖKA TRYGGHETEN

Det ska vara tryggt att bo och vistas för alla i Kävlinge kommun. Vi vill att alla ska ha tillgång till publika miljöer med levande centrum i våra tätorter.

Vi ser att tryggheten kommer in inom många områden allt ifrån att säkra gång- och cykelbanor, ha fungerande belysning, målade tunnlar och ta bort buskage som leder till otrygghet till kommunens utformning av miljöer runt våra förskolor och skolor. Säkrare vägar kring våra skolor och förskolor.

Vi vill även utveckla det förebyggande samarbetet runt riskgrupper exempelvis tonåringar med skola, fritids och polis, där fältassistenter återinförs.

Därför anser vi socialdemokrater att:

  • Alla kommuninvånare ska ha en säker trafikmiljö i hela kommunen
  • Ett levande centrum bidrar till trygghet
  • Kommunövergripande samarbete som berör våra ungdomar ska utvecklas
facebook Twitter Email