ÅTERTA OCH UTVECKLA KOMMUNALA VERKSAMHETER

Vi ser att de kommunala verksamheterna garanterar välfärden med långsiktighet, trygghet och stabilitet, därför vill vi satsa på de kommunala alternativen.

Kävlinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och vara en föregångare i alla sammanhang. Personalen är den kommunala verksamhetens viktigaste resurs och med en bra personalpolitik kan vi utveckla välfärden. Personalen i våra verksamheter gör ett fantastiskt arbete. Därför vill vi satsa på bättre villkor för personalen, med färre timanställningar och avskaffande av delade turer. Som anställd i Kävlinge kommun ska man ha rätt till heltid. Avskaffa minutscheman, ge den anställda rätt förutsättning. Ge tillit till att den anställde gör ett fullgott jobb.

För att kommunen ska lyckas med integrationsarbetet är det en förutsättning att vi har en bred kommunal verksamhet. Kommunen har som arbetsgivare med sin breda verksamhet möjlighet att ge människor olika former av sysselsättning och praktik för att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden.

Därför anser vi socialdemokrater att: 

  • Utlagd och privatiserad serviceverksamhet ska återtas i kommunal regi.
  • Tillsynen av entreprenörer ska skärpas för att minimera extrakostnader samt upprätthålla efterfrågad standard.
  • Hemvård och omsorg ska bedrivas i kommunal regi.
  • Avskaffa minutscheman, ge den anställda rätt förutsättning.
  • Den kommunala verksamheten ska vara av hög kvalitet och ständigt utvecklas.
  • Tillsvidareanställda heltidsjobb ska vara en rättighet och norm.
  • Behovet av visstidsanställningar ska minimeras.
  • Personalen och arbetsmiljö ska stärkas och utvecklas kontinuerligt
facebook Twitter Email