Kvällen(s) utfrågning

Svaren från den styrande Alliansen (M, C och L) på våra enkla frågor i kommunfullmäktige den 9 december 2019 får återges på följande sätt och ger oss en märklig känsla: ”det är inte politik utan juridik”, ”det är för tidigt i processen”, ”fel siffror som använts i redovisningen”, ”få se vad som kommer in”, ”marknaden styr”, ”nämnden är inte ansvarig”,…

Läs mer

Vi ställer enkla frågor

Enkel fråga till ordförande Pia Almström i Kommunstyrelsen Hur har Kommunstyrelsens ordförande säkerställt och förberett för att kommunen har en fungerande färdtjänst och skolskjuts om nuvarande utförare – som är under rekonstruktion – går i konkurs? För Socialdemokraterna i KävlingeCatrin Tufvesson3:e vice ordförande i Kommunstyrelsen Enkel fråga till ordförande Johan Ericsson i Arbetsliv- och fritidsnämnden…

Läs mer

Familjedag

Den 24 augusti är det dags för vår årliga familjedag i Folkets park i Kävlinge. Vi startar klockan 12 och håller på till 15. Det kommer att bjudas på hamburgare och korv, dricka till maten finns naturligtvis också. När vi ätit så dricker vi en kopp kaffe med en kaka till. För barnen finns vid…

Läs mer

Tips från coachen del 2 – direktiv inför budget 2020

På budgetfullmäktige 190610 i Kävlinge, la vi fram följande direktiv – där 2 blev bifallna! Direktiv 1: att utreda det underfinansierade ekonomiska biståndets påverkan på arbetsmiljön hos våra anställda Direktiv 2: att utreda att ta bort lunchkostnaden för kommunens gymnasister – bifallen!  Direktiv 3: att utreda kostnaden och turtäthet för kollektivtrafiken till simhallen i Kävlinge mellan…

Läs mer

Tips från coachen – inför budget 2020

För att uppnå ambitionen att bli Skånes bästa boendekommun anser vi Socialdemokrater att Kävlinge kommun har en god potential, men där riktade satsningar behöver göras för att verkställa visionen. För att bli Skånes bästa boendekommun förutsätts sunda finanser och kommunen är en attraktiv arbetsplats som grundläggande förutsättningar. Detta i sig ställer krav – och inger…

Läs mer

Socialdemokraternas budgetförslag 2020 Kävlinge kommun

För att uppnå ambitionen att bli Skånes bästa boendekommun anser vi Socialdemokrater att Kävlinge kommun har en god potential där riktade satsningar behöver göras för att verkställa visionen. För att bli Skånes bästa boendekommun förutsätts sunda finanser och en attraktiv arbetsplats som grundläggande förutsättningar. Detta i sig ställer krav och inger förhoppningar hos både kommunens…

Läs mer

Stoppa utförsäljning av KKB

Vi Socialdemokrater och Miljöpartister yrkade på återremiss på dagens kommunstyrelse gällande den föreslagna utförsäljningen av KKB. Innan ett beslut av denna dignitet ska konsekvenser alltid utredas. Vi vill återremittera ärendet eftersom det saknas en konsekvensanalys för hur en utförsäljning om 15% av bostadsbeståndet kommer att påverka själva bostadsbolaget KKB och dess möjligheter till vidare byggnationer…

Läs mer

Ska hyresgästerna betala kommunens utveckling i Kävlinge?

I ett förslag från de borgerliga ska nu delar av KKB säljas ut till en privat aktör. Mot nyproduktion. Av vinsten ska 60% gå tillbaka till KKB – de resterande 40% ska gå till samhällsutveckling som bad och idrottshall. Vilken kommuninvånare säger nej till det? Inte de som bor i villor eller bostadsrätter i alla…

Läs mer

Med tanke på oroligheterna i Kävlinge

Vi ser nu att oroligheter i Kävlinge eskalerar bland ungdomar i centrum, och vi ser det som en konsekvens av den borgerliga politiken. Egentligen är problematiken större än det vi nu ser med stenkastning på bussar. Vi ser att det borgerliga styret har inte tillsatt tillräckligt med resurser inom elevhälsan för att kunna driva det…

Läs mer

Privatiseringsvågen fortsätter

Privatiseringsvågen fortsätter, nya direktiv på gång till Kommunfullmäktige den 8 april Våra tre motioner – som berör kommunens mål om ”arbetsmiljö” och som ”attraktiv arbetsgivare” – nu också på gång till samma Kommunfullmäktige  Rapport från Omsorgsnämnden den 19 mars.  Bland annat fanns ärende med på dagordningen, som  – Våra motioner till Kommun Fullmäktige, budget sammanträdet…

Läs mer
facebook Twitter Email