Vi fortsätter

Så inleds ännu en mandatperiod i opposition mot den styrande alliansen.

Vi fortsätter vårt arbete för ett mer solidariskt samhälle där man inte letar syndabockar så fort något blir besvärligt och svårt. Vi söker lösningar som gynnar det stora flertalet av medborgarna i kommunen. Men vi behöver bli fler som stöder våra ideal och jobbar aktivt med att få majoritet för dem i kommunen. Så alla som delar vår politiska inriktning, välkomna som medlemmar så jobbar vi gemensamt mot målet. Det är bara att klicka på ”Bli medlem” eller komma in på kansliet så fixar vi det.

Rune Sandström
Ordförande i Kävlinge Arbetarekommun

facebook Twitter Email