Vi ställer enkla frågor

Enkel fråga till ordförande Pia Almström i Kommunstyrelsen

Hur har Kommunstyrelsens ordförande säkerställt och förberett för att kommunen har en fungerande färdtjänst och skolskjuts om nuvarande utförare – som är under rekonstruktion – går i konkurs?

För Socialdemokraterna i Kävlinge
Catrin Tufvesson
3:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Enkel fråga till ordförande Johan Ericsson i Arbetsliv- och fritidsnämnden

Vid tidigare möte i Kommunfullmäktige uppstod en fråga gällande personalomsättningen av socialsekreterare vilket var redovisat i delårsrapporten för jan-maj och 10,6% jämfört med ordförandes påstående om att det fanns ingen personalomsättning. Nu undrar vi hur prognosen ser ut inför slutårsrapporten? Ordförande har väl vid detta laget fördjupat sig i siffrorna och vidtagit åtgärder så att denna förvirring inte händer igen?

För Socialdemokraterna i Kävlinge
Rune Sandström
2:e vice ordförande i Arbetsliv- och fritidsnämnden

Enkel fråga till ordförande Pia Almström i Kommunstyrelsen

En fråga vi ställer oss är hur det kan det komma sig att ordförande vill spara på gamla fastigheter ex. Mårtensgatan 17 i Kävlinge, men inte gamla fastigheter i Löddeköpinge så som Folkets Hus, och nu börjar vi även prata om vad som ska göras med Östra skolan och Julius Hanssons fritidsgård?

För Socialdemokraterna i Kävlinge
Catrin Tufvesson
3:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Enkel fråga till ordförande Thomas Lövskog i Bygg- och miljönämnden samt ledamot i Planutskottet

Hur säkerställer vi inom kommunen att alla planerade nybyggnationer blir av med tanke på den stagnation i efterfrågan som förespås i relation till de åtaganden som Kävlinge kommun har i ex. avtalet runt höghastighetsbanan i Sverigeförhandlingen?

För Socialdemokraterna i Kävlinge
Catrin Tufvesson
3:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Enkel fråga till ordförande Stina Larsson i Strategisk beredning samt 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

En fråga vi ställer oss är hur ordförande ser på beslutsprocessen runt Strategisk beredning och den politiska debatten? Strategisk beredning ska inte vara ett beslutande organ och vi ska ha högt i tak, men ändå arbetar vi så runt det arbete som bedrivs inom processen för framtagandet av den nya Översiktsplanen. Hur föreslår ordförande att vi hantera de politiskt drivna diskussionerna? Under processens gång? Då behöver vi protokollföra våra möten. Eller ska debatten tas när materialet är färdigställt?

För Socialdemokraterna i Kävlinge
Catrin Tufvesson
3:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Enkel fråga till ordförande Camilla Mårtensen i Utbildningsnämnden

Hur säkerställer ordförande att Kävlinge kommun tar sitt ansvar så att vi har förskolor och skolor i relation till medborgare och den lokalförsörjningsplan som är framtagen?

För Socialdemokraterna i Kävlinge
Gunilla Tornqvist
2:e vice ordförande i Utbildningsnämnden

Enkel fråga till ordförande Pia Almström i Kommunstyrelsen

Hur har Kommunstyrelsens ordförande säkerställt att Löddeborna fått vara med och påverka vad som händer med Folkets Hus och Folkets Park i Löddeköpinge, så som de blivit lovade och i enlighet med den oro som framhålls i JO-anmälan?

För Socialdemokraterna i Kävlinge
Catrin Tufvesson
3:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Enkel fråga till ordförande Johan Ericsson i Arbetsliv- och fritidsnämnden

Vi ställer oss frågan om vi i tider som dessa har råd att dra på oss extra kostnader för driften av vårt nya bad i Kävlinge? Vi saknar en utredning om hur mycket det skulle kosta att driva badet kommunalt, men det behövdes inte enligt ordföranden eftersom badet är utformat för att drivas av en extern utförare. Vi ser att det skulle finnas en ekonomisk vinst i att då driva det kommunalt, eftersom vi kunde utforma det som en enklare simhall. För inte är det väl så att vi bygger för att gynna en extern entreprenör?

För Socialdemokraterna i Kävlinge
Rune Sandström
2:e vice ordförande i Arbetsliv- och fritidsnämnden

Enkel fråga till ordförande Anette Bååth i Funktionsrättsrådet samt 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Vi ställer oss frågan hur ordförande i Funktionsrättsrådet säkerställer att kommunen som beställare av nya badet i Kävlinge blir tillgängliggjort för alla?

För Socialdemokraterna i Kävlinge
Catrin Tufvesson
3:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

facebook Twitter Email