Tips från coachen – inför budget 2020

För att uppnå ambitionen att bli Skånes bästa boendekommun anser vi Socialdemokrater att Kävlinge kommun har en god potential, men där riktade satsningar behöver göras för att verkställa visionen.

För att bli Skånes bästa boendekommun förutsätts sunda finanser och kommunen är en attraktiv arbetsplats som grundläggande förutsättningar. Detta i sig ställer krav – och inger förhoppningar – hos både kommunens anställda samt hos kommunens invånare som måste verkställas.

Under mandatperioden 2019-2022 vill vi Socialdemokrater se att visionen och målen uppnås. Det vi ställer oss kritiska till är att det krävs flera olika satsningar som vi inte ser att Alliansen (M, L, C och Kd) lyfter – eller ens adresserar i sitt budgetförslag. Vägen till att bli den bästa boendekommunen ser verkligen olika ut – både rent politiskt men även vad som verkar ingå i vad som behövs i den bästa boendekommunen. 

Så därför tänkte vi Socialdemokrater bistå den styrande Alliansen med förslag till direktiv för att kunna lyckas med just denna vision på budgetfullmäktige den 190610. 

Vi föreslog satsningar inom Kulturskolan, kultur- och föreningslivet samt en ökning av habiliteringsersättningen.

Vi vill se utökade tjänster inom bibliotekets verksamhet, miljöinspektionen,bygglovshandläggningen, barnhälsoteamet, förskolan och skolan.

Vi vill även se fältassistenter och drogsamordnare i vår kommun, samt att heltid för alla börjar gälla redan nu och att vi tar bort delade turer.

För att ge verksamheterna en chans att nå visionen för Kävlinge kommun att bli Skånes bästa boendekommun – föreslog vi Socialdemokrater att man sänker överskottet i budgeten för 2020 med 26,335 mkr på följande sätt:

AFN: får en utökad ram med 6,5 mkr
BoMN: får en utökad ram med 535`kr
ON: får en utökad ram med 11 mkr
UN: får en utökad ram med 8,3 mkr

Att hålla skattesatsen låg innebär att de styrande här i Kävlinge kommun väljer att strama åt budgeten för verksamheterna samt säljer ut kommunens bostadsbestånd för att hålla budgeten – men hur det ska bidra till att uppnå visionen att bli Skånes bästa boendekommun återstår att se.

Vi fick avslag på alla våra förslag.

/Socialdemokraterna i Kävlinge

facebook Twitter Email