Stoppa utförsäljning av KKB

Vi Socialdemokrater och Miljöpartister yrkade på återremiss på dagens kommunstyrelse gällande den föreslagna utförsäljningen av KKB.

Innan ett beslut av denna dignitet ska konsekvenser alltid utredas.

Vi vill återremittera ärendet eftersom det saknas en konsekvensanalys för hur en utförsäljning om 15% av bostadsbeståndet kommer att påverka själva bostadsbolaget KKB och dess möjligheter till vidare byggnationer och utveckling.

Det saknas en konsekvensanalys om hur en utförsäljning av delar av bostadsbolaget KKB kommer att påverka samhällsutvecklingen i Kävlinge kommun, som kommunens politiker är ansvariga för. Det saknas även en konsekvensbeskrivning om hur en utförsäljning påverkar hyresgästerna. Vi frågar oss var hyresgäst-inflytandet har tagit vägen, det som är inskrivet i allmännyttans riktlinjer?

Den grundläggande tanken med ett allmännyttigt bostadsbolag är att bostäderna ska vara tillgängliga för alla – oavsett social, ekonomisk, etnisk eller annan bakgrund. I det allmännyttiga syftet ingår ett aktivt samhällsansvar. Det kan handla om etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande, ofta som ett bidrag till hållbar utveckling eller för att möta klimatutmaningen. Detta arbetar KKB med – varför kan vi då inte stödja denna utveckling? Det handlar om hur ägardirektivet används – vilket är helt politiskt.

Att sälja ut delar av KKB för att återinvestera i bostäder samt bad och idrottshall låter väldigt bra, men kommer att gå ut över de nuvarande hyresgästerna genom att all vinst går inte tillbaka till KKB samt kommunal verksamhet blir finansierad. Det finns andra möjligheter till att lösa både fastighetsutvecklingen inom bolaget samt att kommunen utvecklar sin egen verksamhet utan att ta vinsten från KKB.

Argumentet att KKB har monopol på hyreslägenheter i Kävlinge kommun kan ifrågasättas när innehavet inte är 100% utan 70%, samt att det finns 15 andra hyresidkare etablerade i kommunen. Kommunens planer för framtida bostadsbyggande innefattar även att andra än KKB bygger hyresrätter.

För Socialdemokraterna
Catrin Tufvesson
3:e vice ordf Kommunstyrelsen

För Miljöpartiet
Oscar Drevner
Ersättare Kommunstyrelsen

facebook Twitter Email