Med tanke på oroligheterna i Kävlinge

Vi ser nu att oroligheter i Kävlinge eskalerar bland ungdomar i centrum, och vi ser det som en konsekvens av den borgerliga politiken.

Egentligen är problematiken större än det vi nu ser med stenkastning på bussar. Vi ser att det borgerliga styret har inte tillsatt tillräckligt med resurser inom elevhälsan för att kunna driva det förebyggande arbetet för att undvika utfiöranskap och drogmissbruk.

Som vi förstår situationen så efterfrågar polisen och fritidspersonalen stöd i arbetet runt ungdomar som orsakar problem, både för sig själva men även för andra genom bla stenkastningen på bussar. Men denna efterfrågan är inte ny. Vi har fått förfrågan tidigare från grannkommuner och deras fältassistenter om vem de ska kontakta i Kävlinge angående Kävlinges ungdomar som rör sig över kommungränserna, speciellt fina kvällar och längre ledigheter. Drogproblem och allmänna ordningsproblem kan lösas långsiktigt med förebyggande åtgärder, och där är fältassistenter och/eller drogsamordnare i en fältgrupp ett viktigt inslag. Det som händer nu ser vi är ett resultat av den indragning av fältassistenter som de borgerliga gjorde för flera år sedan. Behovet av insatser är nu akut och kan inte vänta på en utredning. Vi ser ju vad som händer. Om det inte blir 100% rätt i starten finns alltid möjligheten att ändra på själva arbetsmetoderna. 

Vi menar att vi behöver ta detta på allvar – nu, direkt – och lyssna till de som arbetar runt dessa ungdomar, som är bekanta för polisen, skolan, socialtjänsten samt fritidspersonal, och de efterfrågar stöd för att komma tillrätta med problematiken. Och det vill vi ge dem!

En låg skatt har konsekvenser!

facebook Twitter Email