Interpellation avseende insatser inom LSS

Vi Socialdemokrater har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Pia Almström.

Frågan rör daglig verksamhet inom lagen om särskilt stöd och service (LSS).

Vi ställer frågan om vi ska förvänta oss samma utveckling inom daglig verksamhet samt LSS-gruppboenden som vi har sett inom andra kommunala verksamheter som infört lagen om valfrihet (LOV) exempelvis servicetjänster (tvätt, städ för de äldre) och inom särskilt boende? Alltså en nedmontering och i värsta fall nedläggning av det kommunala alternativet.

Hur satsar vi på vår kommunala dagliga verksamhet nu när LOV är infört och andra aktörer kan konkurrera om de personer i kommunen som har rätt till denna insats?

En fullt utvecklad daglig verksamhet där den kommunala verksamheten är nedmonterad kommer att drabba de personer med funktionsnedsättningar som privata aktörer inte anser lönsamma. Det är känt att personer med märkbara funktionshinder inte blir valda av privata företag. Detta i sin tur gör att vi riskerar få ett A-lag och ett B-lag.

Vi vill se, att den dagliga verksamheten får möjligheter att hitta nya metoder för att fortsätta utveckla sin verksamhet utifrån personens intressen och där arbetsuppgifterna är individanpassade. Vi vill utveckla den kommunala dagliga verksamheten inom LSS närmre arbetsmarknaden.

För detta behövs kunskap om vad funktionsnedsättning innebär, för att kunna förklara för, samt skapa intresse hos företagare och tänkbara arbetsgivare.

Vi ställer därför också följande frågor:

– Utvecklar kommunen LSS-verksamheten utifrån brukarnas behov men även det politiska målet att vara en attraktiv arbetsgivare?- Fortsätter vi anställa personal?- Får samtlig personal kompetensutveckling i relation till personernas funktionsnedsättning inom den dagliga verksamheten samt inom gruppbostäderna?- Hur ser kommunen till att lokalerna är tillgängliga och ändamålsenliga?
– Hur utvecklas kontakten med och stödet till lokala näringsidkare inom kommunen?

Risken med införandet av LOV inom LSS är att vi kommer att rangordna människor!Vi tycker det är viktigt att visa sin solidaritet och respekt för människor som inte följer den norm som kallas ”normal”.

Till syvende och sist handlar det om människosyn – din och min!

I fall ni vill bidra aktivt och påverka tillsammans med oss – bli medlem!

www.socialdemokraterna.se/Bli-medlem/

facebook Twitter Email