Interpellation avseende utförsäljning av KKB

Vi Socialdemokrater har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Pia Almström.

Frågan rör saker som är viktiga för vårt samhälle, därför vill vi veta vad den styrande alliansen har för planer när det gäller följande:Hur ser framtiden ut för vårt kommunala bostadsbolag KKB?Finns det planer på att sälja ut delar av bolaget? Vi ställer frågan eftersom det är med i de styrandes (M, L, C och Kd) politiska plattform för mandatperioden.
Vilka områden är det som kan komma i fråga? Som vi ser det är det i första hand Korsbacka, Trädgårdsgatan och Roteringen som kan bli aktuella. 

Vi gör det antagandet utifrån att det är de områden med lägst hyresnivå, och därför mest intressanta för en ny potentiell fastighetsägare. Där finns högst potential för framtida hyreshöjningar. Där är flera negativa effekter om detta händer, den mest kännbara är för hyresgästerna med en högre hyra. Men även kommunen får negativa effekter av en försäljning då det blir betydligt svårare att hålla det kommunala bostadsförsörjningsansvaret åt medborgarna. För att inte tala om de negativa konsekvenserna det skulle få för KKB. De nämnda områdena är en god ekonomisk grund för KKB inför nybyggnation. 

Om bolaget hade varit i ekonomisk kris och i desperat behov av tillskott av pengar, då kunde vi haft förståelse för att man måste sälja. Men KKB ett välskött bolag, med en stabil ekonomi, som utan problem kan uppfylla kraven i ägardirektiven om hur mycket nytt det skall bygga.
I fall ni vill bidra aktivt och påverka tillsammans med oss – bli medlem!

www.socialdemokraterna.se/Bli-medlem/

www.socialdemokraternakavlinge.se/interpellationer-2019/

facebook Twitter Email