Interpellation avseende framtiden för de kommunala äldreboendena

Vi Socialdemokrater har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Pia Almström.

Frågan rör saker som är viktiga för vårt samhälle, därför vill vi veta vad den styrande alliansen har för planer när det gäller följande:

Vad skall hända med den kommunala äldreomsorgen? Ska den monteras ner till förmån för privata bolag? Det är inte rimligt att kommunen stänger ner platser för att ett privat företag skall få bättre beläggning på sitt boende. Man införde lagen om valfrihet (LOV) för att innevånarna fritt skulle välja vilket boende man ville bo på. Då de äldre valde de kommunala boende före det privata, såg de styrande ingen annan lösning än att börja stänga de kommunala. Eller hur ska vi tolka de förslag på nedläggningar av särskilda boenden som är politiskt beslutat om? Att nedmontera de kommunala boendena riskerar i slutändan att leda till att vi endast har privata boende. Är det att respektera människors fria val? 

Samma sak hände med servicetjänsterna när man införde LOV på dessa. Våra äldre valde den kommunala verksamheten till ca 80%, när LOVen infördes. Med det så följde en höjning av kommunala avgifterna från 130kr till 240kr, för att det skulle bli billigare att köpa den privata tjänsten med RUT-avdrag än att använda den kommunala servicen. Vad gav då denna höjning för resultat? Ingen! De äldre fortsatte att välja den kommunala servicen. 

Men inte respekterade de styrande hur det valdes, utan man tog till det ultimata vapnet för att de äldre skulle välja en privat utförare. Den kommunala servicen lades ner. Hurra för valfrihet!

I fall ni vill bidra aktivt och påverka tillsammans med oss – bli medlem!

www.socialdemokraterna.se/Bli-medlem/

www.socialdemokraternakavlinge.se/interpellationer-2019/

facebook Twitter Email