Budget eller ingen budget, det är frågan.

Så har även Arbetsliv & fritidsnämnden haft sitt första möte denna mandatperioden. Då det är en ny nämnd så är budgeten en viktig fråga då vi har många olika verksamheter som vi ansvarar för. Med detta i tankarna så är det inte ok att bara anta en ram för hela nämnden, i och för sig uppdelad på tre olika område. 

Det fattas så mycket så det ser ut som att ingen verksamhet har en budget!
Att en budget ska växa fram under året som ordförande i nämnden anser måste vara höjden av ansvarslöshet. Hur skall vi kunna göra uppföljningar av hur det går ekonomiskt i de olika verksamheterna när vi inte har en budget att mäta mot?

Vi saknar bland annat de satsningar på föreningsbidraget som vi krävt och Moderaterna lovat att det skall genomföras. Finns det pengar till detta? Inte som vi kan se. 

Blir säkert anledning att återkomma till detta ämne under mandatperioden om de styrande skall fortsätta på den inslagna vägen.

Rune Sandström
Gruppledare S i Arbetsliv- och fritidsnämnden

www.skd.se/2019/02/05/kritik-mot-nya-namndens-budget/

facebook Twitter Email