Budget inom omsorg

På Kommunfullmäktige november 2018 beslutades om vilken budget som ska gälla för omsorgsnämnden 2019.

Omsorgsnämnden föreslogs att godkänna denna budget vid sitt första sammanträde den 29 januari.

Precis som i kommunfullmäktige yrkade vi socialdemokrater i omsorgsnämnden på att tillföra 6,5 miljoner kronor i ramhöjning från det budgeterade överskottet för att

– Säkerställa att nu redan anställd personal erbjuds heltidsanställning och ta bort ofrivilligt delade turer (3 miljoner kronor)

– Öka antalet chefer (2,5 miljoner kronor)

– Höja habiliteringsersättningen till personer som har rätt till daglig verksamhet enligt lagen om särskilt stöd och service (1 miljon kronor)

Vi ansåg att omsorgsnämnden är underfinansierad.

Vårt yrkande vann inte gehör. Vi förlorade den omröstning som genomfördes.

Borgarna vann med sju röster mot våra fyra. Sverigedemokraterna avstod från att delta i beslutet.

 /Socialdemokraterna i Kävlinge

facebook Twitter Email