Kullagårdens demensboende stängs första kvartalet 2019

På Socialnämndens sammanträde den 12 december hade den styrande borgerligheten lagt fram förslag om att stänga demensboendet, med sina sju lägenheter, på Kullagården. Vi i S var emot förslaget, men förlorade tyvärr i den omröstning som gjordes. M, L, C och Kd röstade för att lägga ner demensboendet.

Vi motiverade varför vi ville avslå enligt följande:

Vi Socialdemokrater avslår förslag till beslut om att avveckla enheten särskilt boende med demensinriktning på V Långgatan 1, Kullagården, under första kvartalet 2019.

Vi är starkt kritiska till att minska antalet platser inom särskilt boende inom kommunal regi.

Vi vill istället se en utvecklingsplan för Kullagården, där gruppboendet med demens-inriktning fortsätter att vara en del av verksamheten.

En inspektion gjordes 2006 från Arbetsmiljöverket som hade påpekandet att gruppboendet inte var anpassat för det stora omvårdnadsarbetet som bedrevs där. Då det inte var någon kö till särskilt boende stängdes enheten.

Redan då visste vi att arbetsmiljön inte var acceptabel men öppnades likväl åter 2007 på grund av köer inom särskilt boende.

Vi ställer oss frågan varför kommunen inte redan 2006 startade ombyggnad av Kullagården?

Att behålla demensboendet på Kullagården är ytterst viktigt också ur en valfrihets-aspekt. Det behöver finnas alternativa boenden i kommunal regi att välja på. 

Vi kan inte gå med på att kommunen, genom att dra ner på platser i den kommunala verksamheten, därmed prioriterar att gagna privata aktörer.

/Socialdemokraterna i Kävlinge

facebook Twitter Email