Valda S-ledamöter

På kommunfullmäktige den 10:e december blev följande personer valda att sitta i någon av Kävlinge kommuns nämnder för mandatperioden 2019-2022.

Kommunstyrelsen
3:e vice ordförande Catrin Tufvesson

Ledamot: Gunilla Tornqvist
Ledamot: Rune Sandström
Ledamot: Gunni Gustafsson Nilsson
Ersättare: Roland Palmqvist
Ersättare: Peter Blom
Ersättare: Jimmy Runesson

Arbetsliv- och fritidsnämnden 
2:e vice ordförande Rune Sandström 

Ledamot: Veronika Wikner
Ledamot: Gert Malmros
Ersättare: Ingvar Willander
Ersättare: Ulla Svensson
Ersättare: Ulf Persson

Omsorgsnämnden
2:e vice ordförande Gunni Gustafsson Nilsson

Ledamot: Jimmy Runesson
Ledamot: Birgitta Dahlén Mårtensson
Ledamot: Anne-Lis Paulsson
Ersättare: Mats Malmström
Ersättare: Karin Andersson
Ersättare: Håkan Lektorp
Ersättare: Anders Landin

Utbildningsnämnden
2:e vice ordförande Gunilla Tornqvist

Ledamot: Susanne Lund
Ledamot: Markus Nordqvist
Ledamot: Agneta Sjöfors
Ersättare: Caisa Tufvesson
Ersättare: Gun Sandqvist
Ersättare: Anna Landin

Bygg- och miljönämnden
2:e vice ordförande Peter Blom

Ledamot: Jan Kronberg
Ledamot: Lars Johansson
Ersättare: Susanna Blom
Ersättare: Lars-Eric Jönsson
Ersättare: Ulrich Gunnarsson

facebook Twitter Email