Skoldebatt

Socialdemokraternas inlägg i budgetförhandlingarna 2019 gällande Utbildningsnämnden:

Förskolan:

Gruppstorlek och antal personal i förskolan har diskuterats under många år.

Vi socialdemokrater har vid upprepade tillfällen påpekat vikten av att minska.

Grupperna/öka personaltätheten. Man kan bilda mindre eller större.

Grupper, men det spelar egentligen ingen roll om personaltätheten/antalet är densamma.

Jag tror att vi är helt överens om att Kävlinges förskolor ska ligga i topp, eller hur??

Detta innebär då såklart att vi socialdemokrater med en dåres envishet fortsätter: Att yrka på personalförstärkningar framför allt ur trygghets,  säkerhets och arbetsmiljöperspektiv.

Kostnaden för detta beräknar vi till 3.400.000 samt föreslår vi tas från kommunens resultat.

Grundskolan:

2010/2011 fattades ett beslut som innebar att Kävlinges skolor skulle ligga bland Topp 20 i SKL’s  jämförelserankingen. Idag ligger vi på plats 81!!

Ska vi tillbaka till det målet, vilket jag verkligen hoppas att vi ska, så behövs det en hel del förändringar. Det håller inte att fortsätta i samma spår. Det kom mycket gott ut ur framtidens skola, men det krävs mer lärarnas situation har förändrats, mer administrativt arbete läggs på dom. Eleverna kan mer, på gott och ont, de googlar snabbare än jag hinner tänka. Lusten och nyfikenheten växer i takt med att omvärlden krymper.

Utmaningarna för lärarna blir större o större.

Vi Socialdemokrater vill ha in andra yrkeskategorier i skolan som stöd till lärarna. Det finns numera en adekvat lärareassistentutbildning, som på ett utmärkt sätt skulle kunna vara ett bra komplement/stöd till lärarna. En avlastning som ger lärarna mer tid att fokusera på att lära ut. Samtidigt förbättras arbetsmiljön med fler vuxna här i sverige har vi tack o lov alltid möjlighet att läsa upp våra betyg, men målet  är ju ändå att så få som möjligt ska använda den möjligheten för att i stället ges bästa möjlighet från början.

Kostnaden för detta beräknar vi tll 3.700..000:- vilket vi föreslår tas ur kommunens resultat.

Elevhälsan:

Dagens skola kräver en organisation som är  bred både kunskapsmässigt och personalmässigt. Kraven på lärarna ökar och arbetsbelastningen är hög och kommer inte att minska tvärtom. Elevhälsan har en viktig roll i att stödja alla elever så att de når sina mål. Stödet är en rättighet och vi ser att behoven ökar. En fungerande elevhälsa är grundläggande  för att alla barn och elever ska få förutsättning att nå sina mål.

Kostnaden för detta beräknar vi till 1.200.000 vilket vi föreslår tas ur kommunens resultat.

Jag ber er att noga tänka igenom det vi Socialdemokrater föreslår, det är inget självändamål i förslagen utan väl genomtänkt. Det är alldeles för lätt att avslå.

Gunilla Tornqvist

facebook Twitter Email