Valteknisk samverkan

Vi har idag undertecknat ett avtal med Mp om valteknisk samverkan

Avtalet i sin helhet kan ni läsa här nedan.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har härmed slutet en överenskommelse om teknisk valsamverkan för mandatperioden 2019-2022 i Kävlinge kommun. Överenskommelsen innebär följande angående de platser i nämnder och styrelser som blir följden av denna överenskommelse.

Kommunstyrelsen: S får en ledamot och Mp en ersättare

Arbetsliv & fritid:    Mp får en ledamot och S en ersättare

Utbildning:               S får en ledamot och Mp en ersättare

Bygg och Miljö:        Mp får en ledamot och en ersättare

Omsorg:                    S får en ledamot och en ersättare

Överenskommelsen innebär vidare att båda parter väljer motparten som ersättare i nämnder och styrelsen. Överenskommelsen innebär även att stödja de nomineringar till de poster som läggs av någon part.Om någon part ingår överenskommelse om samarbete med annan part faller denna överenskommelse. Man ska även göra ett gemensamt officiellt tillkännagivande.

facebook Twitter Email