Kommunal budget

Vi Socialdemokrater ser med oro att kommunens budget kommer att överskridas kommande år 2019 om inget nytt politiskt ställningstagande tas.

Revisorerna påpekar i sin delårsrapport 180631 att Kävlinge kommuns nettokostnader kommer att överstiga skatteintäkterna under kommande år. Det innebär att kommunens politiker måste ta ett ställningstagande – antingen sänka ambitionsnivån eller öka intäkterna.

Vi har sett under de senaste åren att enstaka händelser har räddat den gemensamma och slutliga budgeten, men det är inga säkra händelser. Politiken måste nu agera och vi ser med spänning fram emot de borgerligas förslag.

/Socialdemokraterna i Kävlinge
facebook Twitter Email