Föreningsdialog

Här ger Catrin Tufvesson svar på föreningarnas inskickade frågor inför debatten med föreningslivet och politiker i Kävlinge kommun 180823 på Barsebäck Resort.

2015 blev Kävlinge Sveriges kvalitetskommun
Det var en medveten satsning gav ett positivt utfall
Men vi kan även nu se att för att uppnå ett gott resultat skruvades det åt i verksamheterna, för mycket handlar om att få en god verksamhet, höga resultat, till en låg kostnad.

Konsekvenserna av det blev – som vi ser det – att fastighetsunderhåll, investeringar i GC-leder och utveckling av lokalförsörjning har fått stå tillbaka. Annars hade vi haft längre framskridna planer när det gäller idrottshallar och simhallar. Som det har blivit nu känns det som att vi försöker släcka bränder och lappar och lagar där det uppstår problem.

Vi har ett uppdämt behov från föreningslivet när det gäller halltider och det i alla former. En del kommer att lösas med planeringen av det nya Tolvåkersområdet. Ny förskola, skola och idrottshall är planerad.

Där anser vi att en simhall ska finnas även framöver. Ju mer jag får höra om planeringen av ett badhus i Kävlinge desto mer övertygad blir jag att det bör ligga i Löddeköpinge. Det blir trångt i Kävlinges stationsstad där det är tänkt att badet ska ligga, mycket med tanke på trafik och krav på parkeringsplats. Alla kommer inte ta buss eller tåg dit. Tomten är inlagd i ett kommande bostadsområde med i sig ca 3000 boende, samt nära järnvägen vilket i sig kommer att ge en merkostnad för det ställer byggtekniska krav utöver det vanliga med tanke på säkerhetsavstånd från järnvägen vid potentiell urspårning samt buller och vibrationer från passerande tåg.

Vi anser inte att Stationsstaden behöver en simhall för att sälja sig, men det kommer Furulund att behöva med tanke på den nya tågstationen. Vikenområdet vill vi ska fortsätta utvecklas med fritids- och idrottsaktiviteter samt får behålla sin bassäng så länge det går samtidigt som man börjar planera för en ny.

Med tanke på vad vi får höra om de ekonomiska svårigheterna som föreningarna har så är vi mäkta imponerade över att så många engagerar sig och att vi har den bredd och kvalité av aktiviteter som vi faktiskt har i kommunen. Men det går ju bara till en viss gräns även där.

Vi vill att föreningsstödet blir utökat för alla föreningar, vi pratar både kulturföreningar så som idrottsföreningar, samt ett extra stöd för ungdomar mellan 13-18 år. Även kraven för att få föreningsstöd behöver ses över.

För att tillgängliggöra kulturskolan vill vi att avgifterna sänks.

Det vi också vill se är en satsning på kultur- och aktivitetscentra; ett i Löddeköpinge runt Folkets Park och Hus, och ett i Lallerstedska huset i Kävlinge för bland annat konst, dans och musik.

Att föreningarna arbetar för ett integrerande synsätt tar vi för givet bland annat med tanke på att det står som krav i kommunens bidragsbestämmelser. Vi vill även se ett närmre samarbete inom många områden med föreningarna och kommunen, gärna även när det gäller skolan. Ska vi bli Skånes bästa boendekommunen behöver vi satsa på föreningarna i kommunen.

/Catrin Tufvesson
Partiföreträdare för Socialdemokraterna i Kävlinge
facebook Twitter Email